Zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2013
2013. október 3. Teremtés hete “Teremtés     hete”     megnevezéssel     ökume- nikus   imanapot   tartottunk   a   kiliti   és   ságvári templomokban.     Az     imaórák     alkalmával     a teremtett     világ     szépségére     és     védelmére irányult    a    figyelem.    A    jelenlevő    felekezetek közös     imádságokban     fordultak     a     teremtő Isten felé, kifejezve hálánkat, egységünket. (A felső képre klikkelve megtekint-hető a többi felvétel is)
2013. augusztus 11. Andocsi zarándoklat Az    elmúlt    évekhez    hasonlóan    az    idén    is megszervezte    dr.    Gárdonyi    Máté    atya    az andocsi   zarándokutat   Nagyboldogaszszony ünnepének    tiszteletére,    a    résztvevők    lelki üdvösségéért.   A   Szent   Kilit   Római   Katolikus Templom   elől   indult   2013.   augusztus   11-én reggel   8   órakor   az   a   szépszámú,   lelkes   és nem   kevés   áldozatot   vállaló   társaság   erre   a különleges útra.
2013. február 2. III. Katolikus Bál Báli      ünneplő       ruhába      öltözött      emberek gyülekeztek    2013.    február    2-án    a    Kilitiben található   Piknik   Hotels   elegánsan   berendezett éttermében,    ahol    a    Kiliti    és    Siófoki    Római Katolikus    Egyházközségek    immár    harmadik alkalommal     rendezték     meg     a     katolikusok bálját.    Az    idei    bál    bevételét    Kárpátalján    élő gyerekek     nyári     táboroztatására     szánják     a szervezők.
2013. október 26. Hitoktatói továbbképzés Hitoktatói   továbbképzést   tartott   Kaposváron Egyházmegyénkben   a   püspökség.   A   szakmai, hitéleti   találkozón   több,   pedagógiát   és   oktatás- elméletet    érintő    gyakorlati    kérdést    beszélhet- tünk    meg.    A    hitoktatási    irányelvekről    Pajor András    plébános    tartott    két    előadást,    majd válaszolt   a   felmerülő   kérdésekre. Az   előadásról videófelvétel   is   készült,   a   lenti   gombra   klikkelve megtekinthető. A Magyar Kurír beszámolója
Képek
2013. november 17. Tolerancia napja Tolerancia    Nemzetközi    Napja    közelsé- gének    okán    siketnéma    jelbeszéddek    tol- mácsolt     formabontó     istentiszteleten     ve- hettünk   részt   a   Kiliti   Református   Egyház- község    szervezésében .    A    rendhagyó    is- tentiszteletet    követően    vidám    és    játékos vetélkedők,   majd   közös   ebéd   várta   a   ked- ves   érdeklődőket.   A   napot   a   “Nem-Adom- Fel” fiatalok zenekarának koncertje zárta.
Képek Képek
2013. december 20. Elsősök Karácsonya Ságvári    első    osztály    készült    egy    nagyon szép         előadással,         hogy         szüleiket megörvendeztessék    karácsony    alkalmából. A      kis      Jézus      születésének      történetét dolgozták        fel        versekkel,        énekekkel, színjátékkal.   A   tornaterem   teljesen   megtelt, a    szülők    meghatódottsága    és    a    gyerekek kedvessége   látszódott   minden   pillanatban. A gyerekek   hosszú   hetek   alatt   készültek   fel   ,   a tanárnők    áldozatos    munkája    látszódott    a műsoron. Köszönjük ezt a szép karácsonyt!
Képek
2013. december 21. Iskolai Karácsony Ságváron Ságvár           iskolájának           volt           közös karácsonyozása   a   szünet   előtti   utolsó   tanítási napon.      Az      ünnepi      délelőtt      programjait szünetek   választották   el   egymástól.   Felléptek a    kicsik    színjátékukkal,    verset    szavaltak    a nagyok,   zenés   szolgálatot    teljesített   az   iskola ének-kara,      s      vidám,      kultúrális      műsorok követték   egymást.   Az   ünnepség   méltó   zárása volt    ennek    a    tanítási    időszaknak,    s    most kezdődhet   a   jól   megérdemelt   téli   szünet.   pihenést kívánunk!
Képek Képek
2013. december 24. Pásztorjáték Ságváron Ságvári    hittanos    diákok    készültek    idén    is pásztorjátékkal.     A     20     perces     előadással bemutatták   Jézus   születésének   történetét.   A templomban     összegyűlt     hívek     szeretettel hallgatták,   nézték   a   színdarabot,   s   az   isme- rős    énekekbe    bátran    kapcsolódtak    bele.    A gyerekek   nagyon   felkészültek   voltak,   ügyesen játszotta     mindenki     a     betlehemi     szerepét.   Nagyon   köszönjük   nektek   a   sok-sok   próbát   és kitartást.   Áldott   karácsonyt,   s   boldog   új   esz- tendőt kívánunk nektek! Plakát megtekintése.
Képek
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Újságcikk Újságcikk Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Fényképek Fényképek Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Fényképek Fényképek Plakát Plakát Előadás Előadás Plakát Plakát Fényképek Fényképek Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel
2013. október 5. Zarándoklat Segesden Segesdre      zarándokolt      közös      busszal tegyházközségünk   több   tagja   október   5-én. Az    ünnepi    szentmisét    követően    szép    kör- menet    emelte    a    közös    alkalom    fényét.   Az októberi     zarándoklat     fő     motivációja     Szűz Mária      tisztelete.   A   finom   ebédet   követően egy    záró    litánián    vettünk    részt,    kértük    a Szűzanya közbenjárását hétköz-napjainkra.
2013. november 23. Családi gyalogtúra Gyalogtúrára    indultunk    Ságvár    szívéből    a környék    szépségeinek    megismerése    végett. Az    őszi    időjárás    kedvezett    nekünk,    hiszen néhány   csepp   esőn   kívül   semmi   nem   zavarta a   természetjárásunkat. A   túra   célja   kettős   volt: egyrészt   megismerjük   az   otthonunkat   körül- vevő   tájat,   erdőt,   mezőt,   másrészt   a   gyaloglás mindig    lehetőséget    ad    a    kötetlen    beszélge- tésre.      Reméljük,      hogy      sok      szép      ilyen alkalmunk lesz még a jövőben.
2013. november 30. Adventi gyertyagyújtás Közös    adventi    gyertyagyújtásra    gyüle- keztünk    a    templomban,    az    iskolás    diákok szép     előadással     készültek.     A     templom megtelt,   s   közösen   elmélkedtünk   az   Úrvárás titokzatosságán,    a    keresztényi    élet    szent pillanatain.   Az   est   a   falu   főterén   folytatódott ünnepi    beszédekkel,    versekkel    és    zenés műsorokkal.      Különösen      nagy      köszönet Melinda és Ági néninek a szervezésért!
2013. december 16. Nyugdíjas Klub Karácsonya A     Ságvári     Nyugdíjas     Klub     év     végi összejövetele   a   karácsonyozás    fényében telt. A   17   éve   működő   egyesület   hűséggel tartja    meg    közösségi    programjait.    Idén imádsággal,     versekkel     és     karácsonyi énekekkel   ünnepeltek.   A   művelődési   köz- pontban   található   kis   klubtermük   teljesen megtelt,   s   otthonossá,   családiassá   válto- zott.
2013. december 24. Pásztorjáték Kilitin Jézus     születésének     történetével     kedves- kedtünk        a        Siófok-Kiliti        egyházközség híveinek.    A    pásztorjáték     egy    hagyományos alapokon   nyugvó   betlehemes   színjáték   volt,   a Megváltónk     születésének     körülményeit,     e- lőzményeit        és        jelentőségét        próbálta bemutatni.    A    hittanos    gyerekek    a    Siófoki Széchenyi    István    általános    Általános    Iskola diákjai,   s   rengeteget   foglalkoztak,   dolgoztak ezzel    a    darabbal.    Köszönet    minden    segítő- nek és szereplőnek! Plakát megtekintése.