Zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2014
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Képek
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Újságcikk Újságcikk
2014. február 28. Farsang az időseknél Farsangi     napot      tartottak     Kilitin,     a     Máltai Szeretetszolgálat     által     működtetett     Idősek Otthonában. A   lelkileg   még   mindig   fiatal,   vidám lakók    a    tangóharmonika    hangjára    táncoltak önfeledten.   A   délelőtti   műsoron   az   egész   ház szinte    az    összes    lakója    és    gondozója    részt vett.   Felcsendültek   hagyományos,   klasszikus, népies   és   nosztalgikus   dallamok   is.   Ezzel   a szép     ünnepléssel     búcsúztatták     a     telet     és köszöntötték   a   tavaszt   a   lakók.   Lélekben   már a nagyböjti csendességre készülünk.
2014. február 28. Farsang Ságváron Ságváron      közös      farsangi      rendezvényt tartottunk    péntek    délutánján.    A    rendezvényt együtt   szervezte   a   Szivárvány   Nyugdíjas   Klub, a   Máltai   Szeretetszolgálat   “Gondviselés   Ház”, a   Művelődési   Központ   és   a   Katolikus   Plébá- nia.   A   zenés   mulatság   alkalmával   különböző produkciókat    nézhettünk,    vetélkedőn    verse- nyezhettünk,   finom   fánkokat   ehettünk,   táncol- hattunk   közösen.   A   programok   megvalósítás- ának   közreműködői   főként   a   Nyugdíjas   Klub tagjai   voltak.   Köszönet   mindenkinek   a   vidám délutánért!
2014. március 14. Szilády napok Szilády   napok   méltó   zárása   volt   ez   a   szép márciusi      péntek:      a      reggeli      készülődést követően    az    iskola    diákjai    ünnepi    megem- lékezést   tartottak   a   forradalom   és   szabadság- harc   hőseinek   tiszteletére   (fényképek   videó ) , amit     később     Nyimben     (fényképek)     és     a Művelődési    központban    (videó)     is    előadtak. Ezután      iskolai      “Ki-mit-tud?”      következett. (fényképek,    videó)     A    szalagavatós    délután fényét   a   remekül   betanult   keringő   és   a   boldog 8. osztályos arcok adták (fényképek , videó) .
Keringő Képek Képek Képek Képek Újságcikk Újságcikk Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Az iskola jó hely Az iskola jó hely
2014. március 22. Hitoktatói továbbképzés Kaposvári   Püspökségen   rendezték   meg   az egyházmegye     hitoktatóinak     találkozóját.     A székesegyházban   Balás   Béla   püspök   celebrált szentmisét,    melyen    a    tékozló    fiú    öröméről beszélt.   A   püspöki   székházban   folytatódott   a továbbképzés.     A     mostani     találkozó     abban különbözött    az    eddigiektől,    hogy    nem    volt meghívott   előadó,   hanem   tankerületenként   a hitoktatók   beszéltek   örömeikről   és   gondjaikról. elsősorban   nekik   kell   példamutatóan   megélni hitüket, és ezt próbálják átadni.
Képek Újságcikk Újságcikk
2014. február 8. Katolikus Bál IV.   Katolikus   Bál.   Már   4.   alkalommal   került megrendezésre    idén   február   8-án   a   Katolikus Bál    Kilitiben,    a    Piknik    Étteremben     163    részvételével.   Az   elmúlt   évekhez   hasonlóan most   is   hangulatos   műsorok   tették   színvona- lassá    a    jótékony    célú    bált,    melynek    idei bevételét   a   Katolikus   Karitász   helyi   csoportjai a    rászorultak    számára    fognak    felhasználni. Felléptek:    Cahmeleon    Zenekar,    Zeneiskola “Tücsök”   fúvós   együttese,   C&M   Táncstúdió , Jónás Tamás. (videó)  
2014. február 22. Ifjúsági találkozó Balatonszemesen     fiatalok     százai     gyűltek össze   az   idei   Ifjúsági   Találkozóra,    hogy   Istent keressék,      megismerjék      és      követhessék. Szemere     János     atya     és     Hurgoi     Sándor szerzetes   előadásokkal   szóltak   a   fiatalokhoz. A   zenei,   tanítói   és   különböző   szép   szolgála- tokban      az      Antióchia       közösség      fiataljai segédkeztek.    Hittanosaink    közül    nyolc    diák jelentkezett   erre   a   közös,   hétvégi   alkalomra. Köszönjük    a    szervezőknek    ezt    az    ifjúsági napot!
2014. január 21-23. Ökumenikus Imahét Ökumenikus   imahét   alkalmával   találkoztak    a különböző   felekezetű   hívek   Kilitin,   Ságváron és    Nyimben.    Az    imaalkalmak    témája:    Hát részekre    szakítható-e    Krisztus?     A    keresz- tények    egységéért    tartott    összejöveteleken baptista,   evangélikus,   református   és   katolikus felekezetek    lelkészei    szolgáltak,    prédikáltak. Köszönjük    mindazoknak,    akik    részt    vettek, szerveztek, segédkeztek ezeken a napokon!
2014. április 27. Bérmálás Kilitin Balás   Béla   kaposvári   püspök   atya   jött   el   hoz- zánk,   hogy   megbérmálja   azt   a   28   fiatal   felnőtt keresztény   testvérünket,   akik   az   elmúlt   évek- ben   rendszeresen   jártak   szentmisékre,   része- sültek    hitoktatásban,    s    kérik    a    Szentlelket, hogy   vezesse   életüket.   A   bérmaszülők,   szülők vállalták,    hogy    a    fiatalok    vezetésében    részt vesznek      és      példájukkal      előttük      járnak. “Jöjj,   Szentlélek   Úristen,   áraszd   reánk   teljesen mennyből fényességedet...”
Képek Fényképek Fényképek Képek Riport Robi atyával Riport Robi atyával
2014. május 3. Ministráns Találkozó Ministráns találkozót   rendezett   Murakeresztú- ron    a   Kaposvári   Egyházmegye.   A   nap   prog- ramjai   voltak:   elmélkedés,   előadások,   ének- lés,    szentmise,    ebéd,        focibajnokság,    ered- ményhirdetés.   A   szervezők   áldozatos   munká- val    készültek    erre    a    napra.    Körülbelül    100 ministráns   vett   részt   az   eseményen.   A   talál- kozóról   készült   felvételek   itt   megtekinthetők: fényképek .   Murakeresztúri   plébánia   vezetője: Polgár    Róbert    atya,    hivatalos    honlap    címe: www.murakereszturiplebania.hu .    
2014. május 8. Máltai Szeretetszolgálat jubileuma A    Magyar    Máltai    Szeretetszolgálat    siófoki intézményei    és    önkéntes    csoportja    is    csat- lakozott   a   Szeretetszolgálat    fennállásának   25. évfordulója   alkalmából   országosan   megrende- zésre   kerülő   ünnepségekhez.   A      május   8-án tartott     megemlékezés     ünnepi     szentmisével vette    kezdetét.   A    köszöntőket    ünnepi    műsor      és   az   elismerések   átadása   követte.   A   progra- mot   vidám   hangulatú   táncház   zárta.   További felvételek   az   ünnepségről:   fényképek,   köszön- tők,      képes-zenés     összefoglaló,      beszámoló , fényképes prezentáció.
Képek Videófelvétel Videófelvétel Képek Fényképek Fényképek
2014. június 1. Elsőáldozás Szentáldozáshoz   járultak   idén   is   Ságváron (fényképek)     és    Kilitin    (fényképek)     hittanos gyerekek.   A   rendszeres   szentmisére   és   hit- tanórára    járással,    az    első    szentgyónással felkészültek,   hogy   magukhoz   vegyék,   szívük- be   fogadják   Jézus   Krisztust.   Valóságos   teste Krisztusnak   a   szentostya,   Aki   növeli   bennük a   szeretetet,   megelőlegezi   a   mennyek   orszá- gát   és   szeretetével   kíséri   őket   életük   minden napján.     Kívánjuk     nekik     a     szentségi     élet szépségeit, örömeit életükben!
2014. június 17. Ifjúsági Találkozó Sóstón Ifjúsági      találkozót      szervezett      immáron negyedik   alkalommal   a   Balatonszabadi   Plébá- nia   közössége.   A   környék   hittanosait,   fiataljait hívták   meg,   s   látták   vendégül   színes   progra- mokkal,   játékokkal. A   vidám   énektanulást    szel- lemi   vetélkedő   követte,   majd   közösen   megün- nepeltük   a   köztünk   élő   Jézust   a   szentmisében, melyet   Laci   atya   és   Adolf   atya   mutattak   be.   A kiadós,   finom   ebéd   után   egy   kis   testmozgásra invitáltak    mindenkit:    ügyességi    sorversenyen mérhették   össze   rátermettségüket   a   fiatalok. Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!
Képek Plakát Plakát
2014. július 5. Segesdi Ifjúsági Találkozó Egyházmegyei      ifjúsági      napra      indultak hittanosaink   július   elején   Segesdre.   A   közös lelkigyakorlat   énekléssel   és   szentmisével   kez- dődött,   előadást   Horváth   István   Sándor    atya vállalt.    Beszédében    rámutatott    arra,    hogy    a modern   technika   is   lehet   az   örömhír   terjeszté- sének   eszköze   (okostelefonok,   facebook,   app- likációk) .   Az   ebédet   követően   három   szaba- don    választható    program    várt    a    fiatalokra: fórum   a   hit   átadásáról,   beszélgetés   a   közös- ségvezetés   rejtelmeiről   és   egy   számháború. Köszönjük ezt a szép napot!
Képek Plakát Plakát Képek Táborösszegző Táborösszegző
2014. augusztus 3-10. XXIII. Hittantábor Bugacon A   tábor    érseki   misével   kezdődött   augusztus 3-án.   A   hét   folyamán   Retkes   Zsolt,    Dr.   Finta József,     Kerényi    Lajos,     Farkas    István,     Béri Renátó   atyák   tartottak   előadásokat.   A   tábor- lakók   ellátogattak   Bugacra,   ahol   megtekintet- ték   a   középkori   kolostor   és   bazilika   romjait. Az ásatásokról   Rosta   Szabolcs   régész,   a   Bács- Kiskun   Megyei   Múzeumi   Szervezet   igazgatója tartott   előadást.   A   játékos   foglakozások    vetél- kedők   mellett   keresztény   könnyűzenei    koncert szolgálta a gyermekek kikapcsolódását. 2013-as tábor videó. Magyar Kurír.   BAON cikk
Képek Kiliti szentmise Kiliti szentmise
2014. augusztus 3. Böjte Csaba atya Kilitin A   második   Balaton   körüli   csillagösvény   célja az   volt,   hogy   támogatást   gyűjtsenek   a   tehet- séges   gyerekek   számára,   melyből   Szovátán egy    kórus-    és    kultúrközpontot    hoznak    majd létre.   A   körút   során   a   résztvevők   megismer- kedtek   a   Balaton   környéki   településekkel,   jár- tak    Veszprémben     ( prédikáció ),    Balatonfüre- den,    Balatonalmádiban    és    Keszthelyen    is. Siófok-Kilitire   látogatva   találkozott   a   kórus   a Máltai     Otthon     lakóival     ( videó,      fényképek ), majd   a   záró   szentmisét   Csaba   testvér   a   helyi templomban mondta. ( szentbeszéd,   fénykép )
Képek Mária út - M1 Mária út - M1
2014. augusztus 16. Andocsi zarándoklat Andocsi    zarándoklatunk    idén    (plakát)    be- kapcsolódott   abba   az   országos   programba, ami   a   “Mária   út”    elnevezést   kapta.   Kilitiről   és Ságvárról   összesen   60-an   indultunk   gyalog,   s még    egyszer    ennyien    érkeztek    busszal    a kegyhelyre.    Az    ünnepi    szentmise    Nagybol- dogasszony    tiszteletére    lett    bemutatva    An- docson. Az   egész   napos   hitéleti   alkalom   alatt közös   imák,   beszélgetések,   elmélkedések   és a   tájban   való   gyönyörködés   mélyítette   el   Is- tennel való kapcsolatunkat. Köszönjük!
2014. szeptember 27. VIII. Kiliti Szüreti Felvonulás Lovas   kocsis   felvonulással,   néptáncosokkal   és jótékonysági     bállal     ünnepelték     a     kilitiek     a szüretet.Siófok-Kilitin   évről   évre   minden   ősszel megrendezik   a   hagyományos   szüreti   felvonu- lást   és   jótékonysági   bált,   amelyen   a   városrész legtöbb   lakója   részt   vesz.   Az   idei,   nyolcadik alkalommal   sorra   kerülő   mulatságra   a   tradíció szerint   lovas   kocsikon   érkeztek   meg   a   fellépők a   menet   első   állomására,   a   Béke   térre. A   prog- ramot   a   hagyományos   magyar   népi   viseletbe öltözött táncosok színesítették. ket
Képek Videó Videó
2014. október 11. Hitoktatói továbbképzés Püspöki   szentmisével    vette   kezdetét   az   idei tanév   első   hitoktatói   továbbképzése   Kaposvá- ron.   Balás   Béla   püspök   atya   szentbeszédében kiemelte   és   aláhúzta   Jézus   szavait:   "És   még milyen   boldogok   azok,   akik   Isten   szavát      hall- gatják   és   meg   is   tartják!"   Továbbá   hozzá-tette, hogy   nem   csupán   nyolc   boldogságról   tudunk, a Teremtő   végtelen   gazdagsága   mérhetetlenül bőkezűen    adakozik,    hogy    minket    boldoggá tegyen.      A      Hitoktatók      tovább-képzése      a Püspöki Székház nagytermében folytatódott.
Képek Cikk Cikk Képek Videó Videó
2014. október 19. “Levélkoszorú” Ságváron Őszi   kultúrális   napot   tartott   a   Szilády   Áron Általános   Iskola   és   a   Műverlődési   Központ   a református   templomban.   Tehetséges   ságvári képzőművészek   (Birinyi   Zsuzsanna,   Tóth   Ad- rienn,   Horváth   Győző,   Horváth   Nikolett)   állí- tották   ki   műveiket.   A   képzőművészeti   kiállítás megnyitásaként   felléptek   a   Szivárvány   Nyug- díjas    Klub    énekesei,    az    iskola    gitárosai,    a Rokolya    Citerazenekar    és    a    Ságvár    Női Kamarakórusa   is.   A   kiállítás   még   pár   napig megtekinthető   a   templomban   és   a   művelődé- si házban. Aki teheti látogasson el Ságvárra!
Képek Összefoglaló videó Összefoglaló videó
2014. október 26. Szentivánéji álom - Ságvár A   Ságvári   Irodalmat   Kedvelők   Klubja   (SIKK) mutatta   be   ezen   a   vasárnapon   Shakespeare Szentivánéji    álom     című    híres    vígjátékát    a művelődési      házban.      A      nézők      felhőtlen szórakozása   a   társulat   majd   2   évnyi   kemény munkájának    eredménye.    “A    darab    története egyetlen   különös,   varázslatos   éjszakán   játszó- dik,   amely   a   nyári   napfordulóhoz,   Szent   Iván éjjeléhez   kapcsolódik. A   régi   hiedelmek   szerint ezen   az   éjszakán   szinte   bármi   megtörténhet.” Díszlet   és   jelmez:   Somi   Leventéné.   Rendező: Vadász Vera. Köszönjük!
Képek Videó Kilitiről Videó Kilitiről
2014. november 30. Adventi gyertyagyújtás Az     új     egyházi     év      kezdetén     a     környék településeinek     lelkes     lakói     közös     adventi gyertyagyújtással     készültek     erre     a     szent időszakra.   Kilitin   ( fényképek,    videó )   a   temp- lomban    a    Siófoki    Bányász    Női    Kar    adott koncertet,   Ságváron   ( fényképek,   adventi   kiál- lítás,     mézeskalácsozás )    a    diákok    készültek műsorral   a   templmban,   Ádándon   ( fényképek,   videó )     a     Művelődési     Ház     szervezésében gyulladt   ki   az   első   adventi   gyertya.   Advent   az Úrjövet   várásnak,   az   elcsendesedésnek   és   a testi-lelki    ráhangolódásnak    időszaka.    Áldott, imádságos készületet kívánunk mindenkinek!
2014. december 6. Mikulás napi ünnepségek Szent   Miklós   adományozó   szeretetére   emlé- kezve    rendezte    meg    minden    intézmény    a Mikulás    napi    programjait.    A    Kiliti    Általános Iskolában   a   második   évfolyamosok   adták   elő kedves   kis   színdarabjukat   ( fényképek,    videó ), a    Fogyatékkal    Élők    Nappali    Intézményében segítőivel    járt    ( fényképek,    videó )     a    Máltai Idősek   Otthonában   ( fényképek )   és   a   Siófoki Kórházban     ( fényképek )     pedig     csomagokat osztott   a   Mikulás.   A   sportcsarnokban   a   Kilitiért Egyesület    ( fényképek,     videó )    látta    vendégül érdekes   programokkal   ( Hóember   és   a   Mikulás,   Bűvös éj ) a gyermekeket és szüleiket.
Képek Videó Videó
2014. december 25. Karácsony ünnepe A   megtestesült   Isten   közénk   jött,   hogy   velünk éljen,    hogy    felemeljen    bennünket    a    szeretet világába.   Erre   az   ünnepre   készülve   Ságváron (képek)    és   Kilitin   pásztorjátékot   mutattak   be   a hittanos   gyerekek,   Nyimben   a   Hanyományörző Egyesület   tartott   vidám   estét   ( képek,    videó ),   a Máltai     Idősek     Otthona     ( képek )     szenteste emlékezett   a   Megváltó   érkezéséről,   így   tettek a   napköziben   ( képek )   és   a   Ságvári   Nyugdíjas Klubban   is   ( képek ). A   ságvári   ( képek )   és   a   kiliti iskolák   ( képek,    videó )   karácsonyi   műsorokkal készültek,    a    Siófoki    Dalkör    (képek)    és    a Ságvári     Női     Kamarakórus     ( képek,      videó ) konerttel kedveskedett karácsonykor.
Képek Iskolai karácsony Iskolai karácsony
2014. szeptember 20. Ökumenikus könyvkiállítás Egy    ötlet     megvalósítása    érdekében    Máté atya,    a    Balatonkiliti    Szent    Kilit    katolikus templom    plébánosa    felhívására    a    családi környezetből      elindultak      a      régi,      már századokat   megélt   Bibliák,   imakönyvek.   A dédik,   a   nagy   -   és   keresztszülők   megbecsült és    féltve    őrzött    könyveiből    szép,    értékes, ökumenikus   kiállítás   nyílhatott   a   balatonkiliti hívek   templomában   2014.   szeptember   20- án.   Köszönöm   a   jószándékú   segítséget   a „kincsek”     közreadásáért,     amelyeket     több héten   keresztül   megtekinthettek   az   érdek- lődők.
Képek Tovább Tovább