Zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2014
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Képek
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Újságcikk
2014. február 28. Farsang az időseknél Farsangi napot tartottak Kilitin, a Máltai  Szeretetszolgálat által működtetett Idősek  Otthonában. A lelkileg még mindig fiatal, vidám lakók a tangóharmonika hangjára táncoltak  önfeledten. A délelőtti műsoron az egész ház  szinte az összes lakója és gondozója részt  vett. Felcsendültek hagyományos, klasszikus,  népies és nosztalgikus dallamok is. Ezzel a  szép ünnepléssel búcsúztatták a telet és  köszöntötték a tavaszt a lakók. Lélekben már  a nagyböjti csendességre készülünk.
2014. február 28. Farsang Ságváron Ságváron közös farsangi rendezvényt  tartottunk péntek délutánján. A rendezvényt  együtt szervezte a Szivárvány Nyugdíjas Klub,  a Máltai Szeretetszolgálat “Gondviselés Ház”,  a Művelődési Központ és a Katolikus Plébá-  nia. A zenés mulatság alkalmával különböző  produkciókat nézhettünk, vetélkedőn verse-  nyezhettünk, finom fánkokat ehettünk, táncol-  hattunk közösen. A programok megvalósítás-  ának közreműködői főként a Nyugdíjas Klub  tagjai voltak. Köszönet mindenkinek a vidám  délutánért! 
2014. március 14. Szilády napok Szilády napok méltó zárása volt ez a szép  márciusi péntek: a reggeli készülődést  követően az iskola diákjai ünnepi megem-  lékezést tartottak a forradalom és szabadság-  harc hőseinek tiszteletére (fényképek videó),  amit később Nyimben (fényképek) és a  Művelődési központban (videó) is előadtak.  Ezután iskolai “Ki-mit-tud?” következett.  (fényképek, videó) A szalagavatós délután  fényét a remekül betanult keringő és a boldog  8. osztályos arcok adták (fényképek , videó).
Keringő Képek Képek Képek Képek Újságcikk Videófelvétel Videófelvétel Videófelvétel Az iskola jó hely
2014. március 22. Hitoktatói továbbképzés Kaposvári Püspökségen rendezték meg az  egyházmegye hitoktatóinak találkozóját. A  székesegyházban Balás Béla püspök celebrált szentmisét, melyen a tékozló fiú öröméről  beszélt. A püspöki székházban folytatódott a  továbbképzés. A mostani találkozó abban  különbözött az eddigiektől, hogy nem volt  meghívott előadó, hanem tankerületenként a  hitoktatók beszéltek örömeikről és gondjaikról.  elsősorban nekik kell példamutatóan megélni  hitüket, és ezt próbálják átadni.
Képek Újságcikk
2014. február 8. Katolikus Bál IV. Katolikus Bál. Már 4. alkalommal került  megrendezésre idén február 8-án a Katolikus  Bál Kilitiben, a Piknik Étteremben 163 fő  részvételével. Az elmúlt évekhez hasonlóan  most is hangulatos műsorok tették színvona-  lassá a jótékony célú bált, melynek idei  bevételét a Katolikus Karitász helyi csoportjai  a rászorultak számára fognak felhasználni.  Felléptek: Cahmeleon Zenekar, Zeneiskola  “Tücsök” fúvós együttese, C&M Táncstúdió,  Jónás Tamás. (videó)  
2014. február 22. Ifjúsági találkozó Balatonszemesen fiatalok százai gyűltek  össze az idei Ifjúsági Találkozóra, hogy Istent keressék, megismerjék és követhessék.  Szemere János atya és Hurgoi Sándor  szerzetes előadásokkal szóltak a fiatalokhoz. A zenei, tanítói és különböző szép szolgála-  tokban az Antióchia közösség fiataljai  segédkeztek. Hittanosaink közül nyolc diák  jelentkezett erre a közös, hétvégi alkalomra.  Köszönjük a szervezőknek ezt az ifjúsági  napot! 
2014. január 21-23. Ökumenikus Imahét Ökumenikus imahét alkalmával találkoztak a különböző felekezetű hívek Kilitin, Ságváron  és Nyimben. Az imaalkalmak témája: Hát  részekre szakítható-e Krisztus? A keresz-  tények egységéért tartott összejöveteleken  baptista, evangélikus, református és katolikus  felekezetek lelkészei szolgáltak, prédikáltak.  Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek,  szerveztek, segédkeztek ezeken a napokon!
2014. április 27. Bérmálás Kilitin Balás Béla kaposvári püspök atya jött el hoz-  zánk, hogy megbérmálja azt a 28 fiatal felnőtt  keresztény testvérünket, akik az elmúlt évek-  ben rendszeresen jártak szentmisékre, része-  sültek hitoktatásban, s kérik a Szentlelket,  hogy vezesse életüket. A bérmaszülők, szülők vállalták, hogy a fiatalok vezetésében részt  vesznek és példájukkal előttük járnak.  “Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet...”
Képek Fényképek Képek Riport Robi atyával
2014. május 3. Ministráns Találkozó Ministránstalálkozót rendezett Murakeresztú-  ron a Kaposvári Egyházmegye. A nap prog-  ramjai voltak: elmélkedés, előadások, ének-  lés, szentmise, ebéd,  focibajnokság, ered-  ményhirdetés. A szervezők áldozatos munká-  val készültek erre a napra. Körülbelül 100  ministráns vett részt az eseményen. A talál-  kozóról készült felvételek itt megtekinthetők:  fényképek. Murakeresztúri plébánia vezetője:  Polgár Róbert atya, hivatalos honlap címe:  www.murakereszturiplebania.hu.   
2014. május 8. Máltai Szeretetszolgálat jubileuma A Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki  intézményei és önkéntes csoportja is csat-  lakozott a Szeretetszolgálat fennállásának 25.  évfordulója alkalmából országosan megrende-  zésre kerülő ünnepségekhez. A  május 8-án  tartott megemlékezés ünnepi szentmisével  vette kezdetét. A köszöntőket ünnepi műsor   és az elismerések átadása követte. A progra-  mot vidám hangulatú táncház zárta. További  felvételek az ünnepségről: fényképek, köszön-  tők, képes-zenés összefoglaló, beszámoló,  fényképes prezentáció.
Képek Videófelvétel Képek Fényképek
2014. június 1. Elsőáldozás Szentáldozáshoz járultak idén is Ságváron  (fényképek) és Kilitin (fényképek) hittanos  gyerekek. A rendszeres szentmisére és hit-  tanórára járással, az első szentgyónással  felkészültek, hogy magukhoz vegyék, szívük-  be fogadják Jézus Krisztust. Valóságos teste Krisztusnak a szentostya, Aki növeli bennük  a szeretetet, megelőlegezi a mennyek orszá-  gát és szeretetével kíséri őket életük minden  napján. Kívánjuk nekik a szentségi élet  szépségeit, örömeit életükben!
2014. június 17. Ifjúsági Találkozó Sóstón Ifjúsági találkozót szervezett immáron  negyedik alkalommal a Balatonszabadi Plébá-  nia közössége. A környék hittanosait, fiataljait  hívták meg, s látták vendégül színes progra-  mokkal, játékokkal. A vidám énektanulást szel- lemi vetélkedő követte, majd közösen megün-  nepeltük a köztünk élő Jézust a szentmisében, melyet Laci atya és Adolf atya mutattak be. A  kiadós, finom ebéd után egy kis testmozgásra  invitáltak mindenkit: ügyességi sorversenyen  mérhették össze rátermettségüket a fiatalok.  Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!
Képek Plakát
2014. július 5. Segesdi Ifjúsági Találkozó Egyházmegyei ifjúsági napra indultak  hittanosaink július elején Segesdre. A közös  lelkigyakorlat énekléssel és szentmisével kez- dődött, előadást Horváth István Sándor atya  vállalt. Beszédében rámutatott arra, hogy a  modern technika is lehet az örömhír terjeszté-  sének eszköze (okostelefonok, facebook, app- likációk). Az ebédet követően három szaba-  don választható program várt a fiatalokra:  fórum a hit átadásáról, beszélgetés a közös-  ségvezetés rejtelmeiről és egy számháború.  Köszönjük ezt a szép napot!
Képek Plakát Képek Táborösszegző
2014. augusztus 3-10. XXIII. Hittantábor Bugacon A tábor érseki misével kezdődött augusztus  3-án. A hét folyamán Retkes Zsolt, Dr. Finta  József, Kerényi Lajos, Farkas István, Béri  Renátó atyák tartottak előadásokat. A tábor-  lakók ellátogattak Bugacra, ahol megtekintet-  ték a középkori kolostor és bazilika romjait. Az ásatásokról Rosta Szabolcs régész, a Bács-  Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója tartott előadást. A játékos foglakozások vetél-  kedők mellett keresztény könnyűzenei koncert szolgálta a gyermekek kikapcsolódását. 2013-as tábor videó. Magyar Kurír. BAON cikk
Képek Kiliti szentmise
2014. augusztus 3. Böjte Csaba atya Kilitin A második Balaton körüli csillagösvény célja az volt, hogy támogatást gyűjtsenek a tehet-  séges gyerekek számára, melyből Szovátán  egy kórus- és kultúrközpontot hoznak majd  létre. A körút során a résztvevők megismer-  kedtek a Balaton környéki településekkel, jár-  tak Veszprémben (prédikáció), Balatonfüre-  den, Balatonalmádiban és Keszthelyen is.  Siófok-Kilitire látogatva találkozott a kórus a  Máltai Otthon lakóival (videó, fényképek),  majd a záró szentmisét Csaba testvér a helyi  templomban mondta. (szentbeszéd, fénykép)
Képek Mária út - M1
2014. augusztus 16. Andocsi zarándoklat Andocsi zarándoklatunk idén (plakát) be-  kapcsolódott abba az országos programba,  ami a “Mária út” elnevezést kapta. Kilitiről és  Ságvárról összesen 60-an indultunk gyalog, s még egyszer ennyien érkeztek busszal a  kegyhelyre. Az ünnepi szentmise Nagybol-  dogasszony tiszteletére lett bemutatva An-  docson. Az egész napos hitéleti alkalom alatt közös imák, beszélgetések, elmélkedések és a tájban való gyönyörködés mélyítette el Is-  tennel való kapcsolatunkat. Köszönjük!
2014. szeptember 27. VIII. Kiliti Szüreti Felvonulás Lovas kocsis felvonulással, néptáncosokkal és  jótékonysági bállal ünnepelték a kilitiek a  szüretet.Siófok-Kilitin évről évre minden ősszel  megrendezik a hagyományos szüreti felvonu-  lást és jótékonysági bált, amelyen a városrész  legtöbb lakója részt vesz. Az idei, nyolcadik  alkalommal sorra kerülő mulatságra a tradíció  szerint lovas kocsikon érkeztek meg a fellépők a menet első állomására, a Béke térre. A prog- ramot a hagyományos magyar népi viseletbe  öltözött táncosok színesítették. ket
Képek Videó
2014. október 11. Hitoktatói továbbképzés Püspöki szentmisével vette kezdetét az idei  tanév első hitoktatói továbbképzése Kaposvá-  ron. Balás Béla püspök atya szentbeszédében kiemelte és aláhúzta Jézus szavait: "És még  milyen boldogok azok, akik Isten szavát  hall-  gatják és meg is tartják!" Továbbá hozzá-tette, hogy nem csupán nyolc boldogságról tudunk,  a Teremtő végtelen gazdagsága mérhetetlenül  bőkezűen adakozik, hogy minket boldoggá  tegyen. A Hitoktatók tovább-képzése a  Püspöki Székház nagytermében folytatódott.
Képek Cikk Képek Videó
2014. október 19. “Levélkoszorú” Ságváron Őszi kultúrális napot tartott a Szilády Áron  Általános Iskola és a Műverlődési Központ a  református templomban. Tehetséges ságvári  képzőművészek (Birinyi Zsuzsanna, Tóth Ad-  rienn, Horváth Győző, Horváth Nikolett) állí-  tották ki műveiket. A képzőművészeti kiállítás megnyitásaként felléptek a Szivárvány Nyug-  díjas Klub énekesei, az iskola gitárosai, a  Rokolya Citerazenekar és a Ságvár Női  Kamarakórusa is. A kiállítás még pár napig  megtekinthető a templomban és a művelődé-  si házban. Aki teheti látogasson el Ságvárra!
Képek Összefoglaló videó
2014. október 26. Szentivánéji álom - Ságvár A Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja (SIKK)  mutatta be ezen a vasárnapon Shakespeare  Szentivánéji álom című híres vígjátékát a  művelődési házban. A nézők felhőtlen  szórakozása a társulat majd 2 évnyi kemény  munkájának eredménye. “A darab története  egyetlen különös, varázslatos éjszakán játszó- dik, amely a nyári napfordulóhoz, Szent Iván  éjjeléhez kapcsolódik. A régi hiedelmek szerint ezen az éjszakán szinte bármi megtörténhet.”  Díszlet és jelmez: Somi Leventéné. Rendező:  Vadász Vera. Köszönjük!
Képek Videó Kilitiről
2014. november 30. Adventi gyertyagyújtás Az új egyházi év kezdetén a környék  településeinek lelkes lakói közös adventi  gyertyagyújtással készültek erre a szent  időszakra. Kilitin (fényképek, videó) a temp-  lomban a Siófoki Bányász Női Kar adott  koncertet, Ságváron (fényképek, adventi kiál-  lítás, mézeskalácsozás) a diákok készültek  műsorral a templmban, Ádándon (fényképek,   videó) a Művelődési Ház szervezésében  gyulladt ki az első adventi gyertya. Advent az  Úrjövet várásnak, az elcsendesedésnek és a  testi-lelki ráhangolódásnak időszaka. Áldott,  imádságos készületet kívánunk mindenkinek!
2014. december 6. Mikulás napi ünnepségek Szent Miklós adományozó szeretetére emlé-  kezve rendezte meg minden intézmény a  Mikulás napi programjait. A Kiliti Általános  Iskolában a második évfolyamosok adták elő  kedves kis színdarabjukat (fényképek, videó),  a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében  segítőivel járt (fényképek, videó) a Máltai  Idősek Otthonában (fényképek) és a Siófoki  Kórházban (fényképek) pedig csomagokat  osztott a Mikulás. A sportcsarnokban a Kilitiért Egyesület (fényképek, videó) látta vendégül  érdekes programokkal (Hóember és a Mikulás,  Bűvös éj) a gyermekeket és szüleiket.
Képek Videó
2014. december 25. Karácsony ünnepe A megtestesült Isten közénk jött, hogy velünk  éljen, hogy felemeljen bennünket a szeretet  világába. Erre az ünnepre készülve Ságváron  (képek) és Kilitin pásztorjátékot mutattak be a  hittanos gyerekek, Nyimben a Hanyományörző Egyesület tartott vidám estét (képek, videó), a  Máltai Idősek Otthona (képek) szenteste  emlékezett a Megváltó érkezéséről, így tettek  a napköziben (képek) és a Ságvári Nyugdíjas  Klubban is (képek). A ságvári (képek) és a kiliti iskolák (képek, videó) karácsonyi műsorokkal  készültek, a Siófoki Dalkör (képek) és a  Ságvári Női Kamarakórus (képek, videó)  konerttel kedveskedett karácsonykor.
Képek Iskolai karácsony
2014. szeptember 20. Ökumenikus könyvkiállítás Egy ötlet megvalósítása érdekében Máté  atya, a Balatonkiliti Szent Kilit katolikus  templom plébánosa felhívására a családi  környezetből elindultak a régi, már  századokat megélt Bibliák, imakönyvek. A  dédik, a nagy - és keresztszülők megbecsült és féltve őrzött könyveiből szép, értékes,  ökumenikus kiállítás nyílhatott a balatonkiliti hívek templomában 2014. szeptember 20-  án. Köszönöm a jószándékú segítséget a  „kincsek” közreadásáért, amelyeket több  héten keresztül megtekinthettek az érdek-  lődők.
Képek Tovább Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum