Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2015
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
V. Katolikus Bál  2015.   január   17-én   újra   megrendezésre   került   a   hagyományos   egyházközségi   katolikus   bálunk,   ezúttal   a   Siófoki Piroska   Csárda   és   Fogadóban .   A   megnyitót   Dr.   Gárdonyi   Máté   kiliti   plébános   és   Sándor   László   siófoki   káplán nyitották   meg,   az   est   házigazdája   Csötönyi   Anikó   volt.   Az   élőzenét   a   Chameleon   Zenekar    szolgáltatta.   Felléptek: Ságvári    Rokolya    Citerazenekar    (vendégénekes    Bozsoki    Boglárka),    Balaton    Néptáncegyüttes,     Shalom    Katolikus Közösség    tagjai   és   Szalay   Ágnes.   Az   est   jótékonysági   bevételeit   az   egyházközségek   nyári   táborára   fogjuk   fordítani. Köszönjük     minden     résztvevőnek,     hogy     jelenlétével     támogatta     az     egyházközségi     célunkat,     köszönjük     az adományozóknak     a     felajánlásokat     és     a     szervezőknek     áldozatos     munkáját!     Fényképek     az     estről.      Rövid videóösszefoglaló.   Plakát.  
Videó
Ökumenikus Imahét  A   Magyar   Katolikus   Püspöki   Konferencia   és   a   Magyarországi   Egyházak   Ökumenikus   Tanácsa   (MEÖT)   2015.   január 18.   és   25.   között   újra   imahetet   hirdet   a   Krisztus-hívők   egységéért. A   2015-ös   imahét   témáját   a   brazíliai   keresztények dolgozták   ki,   mottója   Jézus   kérése   a   szamáriai   asszonyhoz:   „Adj   innom!"   (Jn   4,7).   A   magyar   nyelvű   segédanyag   liturgiai    javaslatokkal,    imádságokkal    –    letölthető    honlapunkról .    A    pogányok    a    természet    erőit    istenségekkel azonosították,   felismerték,   hogy   ők   a   kicsik,   a   fölöttük   álló   hatalmak   pedig   a   nagyok.      A   zsidók   felismerték   saját teremtményi   voltukat,   számukra   már   egy   személyes   teremtő   Isten   létezik,   aki   felé   hálával   és   dicsőítéssel   fordulnak. A keresztények   istendicsőítésének   motívumai   között   ez   az   előző   kettő   is   megtalálható,   ugyanakkor   mi,   keresztények, elsősorban   a   megváltottságunkra   alapozzuk   Istent   dicsőítő,   Istent   kereső   életünket.   Ez   fontosabb   a   teremtettségnél: Isten barátaivá, fiaivá, Jézus Krisztus testvéreivé válást jelent. Az imahét FÉNYKÉPEI,   ÉNEKEI,   KIADVÁNYA.  
Kiadvány
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó  Hittanos    fiatalokat    várt    tárt    kapukkal    ismét    Balatonszemes,    melyre    többszáz    diák    érkezett    február    7-én.    A nagyobbaknak   lelki   témájú   előadásokat   tartottak   szerzetes   közösségek,   míg   a   kicsiket   kézműves   foglalkozásra   hívtak a   szervezők.   A   közös   ebédet   követően   szentségimádáson   vettünk   részt,   majd   a   szentmisében   is   megünnepeltük   a köztünk   élő   Jézust. A   közösségi   alkalmon   fiataljainknak   lehetőségük   nyílt   találkozni,   beszélgetni   egymással,   sportolni, sétálni   a   Balaton   parton,   énekelni,   imádkozni,   s   rácsodálkozni   az   Egyház   lelki   kincseire.   Köszönjük   a   szervezők (plakát)    áldozatos,    fáradtságot    nem    ismerő    munkáját,    s    mindenkinek,    aki    lehetőséget    biztosít,    hogy    fiataljaink találkozhassanak Krisztussal és egymással! A napról készült fényképek itt.   Rövid zenés videó itt.
Videó
Farsang  A   téli,   farsangi   időszak   a   kikapcsolódás   és   mulatság   ideje   is   életünkben.   A   karácsony   utáni   évközi   időben   népi hagyományok   sora   alakult   ki   farsangoláshoz.   A   farsang   a   vízkereszttől   (január   6.)   hamvazószerdáig,   a   nagyböjt kezdetéig   tartó   időszak   elnevezése,   amelyet   hagyományosan   a   vidám   lakomák,   bálok,   mulatságok,   népünnepélyek jellemeznek.   A   farsang   jellegzetessége,   hogy   a   keresztény   liturgikus   naptárban   nem   kötődik   hozzá   jelentős   vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. Farsangoltak   a   Széchenyi   István   Általános   Iskola   Kiliti   Telephelyének   alsósai   (fényképek)    és   felsősei   (fényképek) ,   a Ságvári   Szilády   Áron   Általános   Iskola   diákjai   (fényképek) ,   a   nyimi   lakosok   ( fényképek,    videó ),   a   Fogyatékkal   Élők Nappali Intézményébe tartozók ( fényképek,   videó ) és a MMSZ Idősek Otthona lakói (fényképek) is.  
Videó
Videó
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  Március    14-én    tartották    a    Kaposvári    Egyházmegye    hitoktatóinak    tavaszi    továbbképzését.   Az    élménypedagógia lehetőségeivel    ismerkedtek    a    szakmai    napon.   A    találkozó    püspöki    szentmisével    kezdődött,    melyet    Balás    Béla kaposvári   püspök   celebrált   a   jelen   lévő   papokkal   együtt.   A   megyéspüspök   a   hitoktatók   munkáját   kimeríthetetlen kúthoz   hasonlította,   mely   mindig   élteti   a   rábízott   növendékeket.   A   továbbképző   előadást,   a   Vajdaságból   származó Surányi    Zoltán    pedagógus    vezette.    Surányi    Zoltán    hosszú    ideje    tart    tréningeket    élménypedagógiából,    melyet tapasztalati    tanulásként    határozott    meg.    Az    előadó    beszélt    az    élménypedagógia    egészen    az    1920-as    évekre visszanyúló   kezdeteiről.   Idézett   az   alapítóktól:   „Az   akadályaid   egyben   a   lehetőségeid   is   lehetnek.”   A   továbbképzés során Surányi Zoltán a hitoktatóknak gyakorlatban is bemutatott egy órát az általa tartott tréningekből. (cikk)  
Képek
Szilády-napok Ságváron  Március   27-30-31-én   került   sor   ismét   a   diákok   által   már   nagyon   várt   Szilády-napokra.   A   Ságvári   Szilády   Áron Általános   Iskola   rendezvénysorozata   idén   is   a   végzősök   szalagtűzésével    és   keringőjével    kezdődött.   Szép   pillanatok   voltak   ezek,   megható   ünnepélyességgel   táncoltak   köszönetet   a   nyolcadik   évfolyamosok   az   iskolájuknak.   A   Szilády- napok     színes     programsorozatát     terítési     versennyel,      kiállításokkal,      fogápolási     előadással,      elsősegélynyújtási alapképzéssel,    zsonglőrködéssel,   különböző   érdekes   előadásokkal,   pizsibulival   folytatták   az   iskolások.   A   fordított órákat   a   tanárok   és   a   diákok   egyaránt   élvezték.   A   vidám   napok   zárásaként   a   közös   “Ki-mit-tud” -on   énekesek, gitárosok, citerások, színjátszók és irodalmat kedvelők szórakoztatták a közönséget.  
Videó
Kőröshegyi Ministránstalálkozó  Április   25-én,   Szent   Márk   napján   tartotta   a   Kaposvári   Egyházmegye   ministránstalálkozóját   Kőröshegyen,   melyen mintegy   kétszázan   vettek   részt.   Varga   Péter   kőröshegyi   plébános,   az   egyházmegye   ministránsreferense   elmondta, évek   óta   tudatosan   a   Jó   Pásztor   vasárnapja   közelében   szervezik   meg   ezt   a   rendezvényt,   hiszen   minden   ilyen találkozó   hivatásébresztés   és   -gondozás   is   egyben.   Idén   a   találkozó   szentírási   mottója   a   Jó   pásztor-történetből származott:   „Azért   szeret   az   Atya,   mert   odaadom   az   életemet,   hogy   majd   újra   visszavegyem.   Nem   veszi   el   tőlem senki,   magam   adom   oda,   mert   van   rá   hatalmam,   hogy   odaadjam,   és   van   rá   hatalmam,   hogy   visszavegyem”   (Jn 10,17).   Több   mint   százötven   ministráns   öltözött   be   a   szentmisére,   hogy   körülállják   a   kőröshegyi   műemléktemplom oltárát. Fényképek a napról. Videóösszeállítás.   Magyar Kurír cikk.
Videó
Gyereknap   “Jézus   azonban   magához   hívta   őket,   és   így   szólt:   „Engedjétek   hozzám   jönni   a   kisgyermekeket,   és   ne   akadályozzátok őket,   mert   ilyeneké   az   Isten   országa.”   -   Lk   8,16.   A   gyermeki   tiszta   lélek   és   önfeledt   öröm   mindig   irigylésre   méltó, hiszen   teremtettségünk   eredeti   állapotába   enged   bepillantani   minket.   Isten   gyermeki   tiszta   szeretettel   lépett   a   földre, s   védi,   óvja   kicsinyeit. A   gyereknap   talán   ezt   a   jószándékot   reprezentálja   részünkről   töredékes   formában   évről   évre   az emberi   közösségek   szervezésében.   Ádándon   lovaglás,   sorversenyek,   társasjátékok,   hastánc,   kerékpáros   kihívások és   sokféle   közösségi   játék   várt   a   diákokra.   ( fényképek,    videó ). A   ságvári   iskola   tanulói   elméleti   és   erőnléti   versenyben mérhették   össze   tudásukat,   a   szervezők   jégkrémmel,   palacsintával   és   egészséges   ételekkel   lakatták   jól   a   nebulókat. ( fényképek,    videó ).   E   gyereknap   az   egészség   jegyében   szórakoztatta   a   kicsiket.   Nyimben   hasonló   örömök   vártak   a gyerekekre: lovaglás, akadályverseny, arcfestés és játszóterezés ( fényképek,   videó ).  
Videó
Elsőáldozás  A   húsvéti   időben,   jelképesen   a   Pünkösd   napjához   közel   járultak   első   szentáldozáshoz   hittanosaink   a   főplébánia   és   a fília   templomaiban.   A   rendszeres   hitoktatásban   való   részvétellel   párhuzamosan   a   gyerekek   hűségesen   járnak   a templomba   minden   héten,   minden   vasárnap.   Siófok-Kilitin   Pünkkösdhétfőn   (fényképek),    Ságváron   pedig   Úrnapján (fényképek)   ünnepeltük   a   köztünk   és   bennünk   élő   Krisztust   a   gyerekekkel. A   hitoktatás   segített   az   alapvető   ismeretek elsajátításában,   templomba   járásunk   lelki   életünket   gazdagítja,   a   szentgyónás   megtisztít   minket   az   áldozás   előtt. Őrizzük   hűen   életünk   során   ezt   a   kincset,   a   Krisztussal   való   találkozás   lehetőségét,   s   imádkozzunk,   hogy   bármerre   is vigyen   az   élet,   ne   szakadjunk   el   Tőle   és   jegyesétől,   az   Egyháztól!   Köszönjük   a   szülőknek,   hogy   gondot   viselnek   a vallásos élet elsajátítása iránt! (ádándi elsőáldozás képei itt találhatók )
Képek
Hittantábor Kaposszentbenedeken  Nyári   táborban   töltöttünk   el   egy   közös   hetet   hittanosainkkal   Kaposszentbenedeken.   A   helyi   katolikus   egyházközség lelkigyakorlatos   háza   ( Porta   Pacis)    adott   otthont   nekünk   erre   az   időre.   A   megszentelt   élet   évében   témánk   nem   is lehetett   más,   mint   a   világban   aktívan   működő   szerzetesrendek   mindennapjai. Az   Egyház   életét   bemutató   napok   alatt szentmiséken,    keresztúton,    szentségimádáson    és    közös    imaalkalmakon    vettünk    részt.    Megtekinthettük    a    közeli Szenna   falumúzeumát,   hírességeit,   s   túrázhattunk   a   zselic   szép   erdeiben   is.   Az   esős   idő   miatt   a   számháború   és   a tábortűz   ugyan   elmaradt,   ám   kárpótolt   bennünket   a   sok   közösségi   program   és   játék.   Köszönjük   a   szervezőknek, szülőknek,   nagylelkű   adományozóknak,   házigazdáinknak   és   segítőinknek   ezt   a   szép   hetet,   mely   hittanosainkat lelkileg is építette. A tábor költségeinek nagyobb részét a Katolikus bálból befolyt összeg fedezte. Fényképek,   videó .  
Videó
Nyitott Templomok Napja  Az   Ars   Sacra   Fesztivál    a   2007-es   nemzetközi   Városmissziós   rendezvénysorozat   részeként   jött   létre.   Az   Ars   Sacra. azaz   a   szakrális   művészet,   amely   magába   foglal   minden   művészeti   ágat.   A   fesztiválhoz   évről   évre   önkéntesen csatlakoznak   Magyarország   legnagyobb   múzeumai,   kulturális   központjai,   számos   galéria   és   művész.   A   programok közt   képző-   és   iparművészeti   kiállítások,   különböző   műfajú   koncertek,   színházi,   irodalmi   előadások,   tárlatvezetések, gyerekprogramok    egyaránt    szerepelnek,    és    az    ország    különböző    városaiból    csatlakozott    intézményeket,    azok rendezvényeit szeptember 19. és 27. között ingyenesen látogathatja a nagyközönség. Az   Ars   Sacra   Fesztivál   keretén   belül,   az   Európai   Örökségnapokkal   együttműködve   minden   év   szeptemberének harmadik   szombatján   rendezik   meg   a   Nyitott   Templomok   Napját.   Ezen   a   napon   a   történelmi   egyházak   képviselői megnyitják      templomaik      kapuját,      színes      kulturális      programokkal      készülve      az      érdeklődők      számára.     A kezdeményezéshez   idén   immár   ötödik   alkalommal   csatlakozott   a   balatonkiliti   Szent   Kilit   Római   Katolikus   Templom, amelynek   épületében   szeptember   19-én   szakrális   jellegű   műsor   várta   a   látogatókat.   Az   est   programjainak   sorában kórusművek,    zongora    és    orgona    darabok,    valamint    versek    egyaránt    szerepeltek    a    művészetek    több    ágát felvonultatva.   A   rendezvényt   dr.   Gárdonyi   Máté   plébános   és   dr.   Kovács   Emőke,   a   BRTK   Könyvtár   és   a   Kálmán   Imre Emlékház   igazgatója   nyitotta   meg.   A   Nyitott   Templomok   Napjának   minden   helyszínén,   az   országon   belül   és   a határokon   túl   is   elhangzott   az   Imádság   a   nemzetért,   amely   szertartás   az   európai   hírű   esemény   hagyománya.   A   kiliti templomban   összegyűlt   közönség   Ontkó   Henrik   OSB.   bencés   szerzetes   atya   tanúságtételét   hallgathatta   meg,   a versek,   zongora-   és   orgonaszólók   mellett   kórusművek   gazdagították   az   estét. A   Siófoki   Női   Kar   énekkara,   valamint   a vendégként    meghívott    Pannonhalmi    Bencés    Gimnázium    Big-Bandje    és    énekkara    tette    még    színesebbé    a rendezvényt. (Milei Barbara)
Képek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó  Idén   ősszel   az   elköteleződés   témáját   járja   körbe   a   legnagyobb   múltra   visszatekintő   katolikus   ifjúsági   rendezvény,   a nagymarosi    találkozó.    Az    október    3-i    program    nagyelőadásán    Varga    Kapisztrán    ferences    pap    a    szerzetes nézőpontjából   kiindulva   beszélt   a   témáról.   Valóban   nem   tudjuk   magunkat   elkötelezni   egy   életre,   ha   mi   magunk vagyunk   a   főszereplői   az   életünknek,   és   nem   vesszük   figyelembe,   hogy   meddig   terjed   Isten   ereje,   hogy   ő   valóban   el tudja    kötelezni    magát    az    ember    mellett    teljesen.    Isten    azonban    nemcsak    szórakozásból    kötelezte    el    magát mellettünk,   hanem   szenvedéssel.   Ahogy   a   görög   szimpatheia   szó   eredeti   jelentése   is   mutatja:   a   velünk   szimpatizáló Isten együtt szenved velünk. ( Teljes cikk , fényképek )  
Képek
Teremtés ünnepe Ságváron  Az idén is ökumenikus közösségben ünnepeltük a Teremtés Hetét, melynek témája az éghajlati igazságosság volt. Nátán   próféta   történetére   épültek   az   előadók   (Bozsoki-Sólyom   János   református,   Lampért   Gábor   evangélikus, Hunyadi László katolikus) beszédei. A    próféták    rámutattak    koruk    erkölcsi    és    társadalmi    problémáira,    arra    is,    hogy    a    városi    környezet    könnyen elszakíthat    bennünket    a    szokásoktól,    gyökerektől,    elszakíthat    Istentől.A    javak    emberek    közti    egyenlőtlen elosztásáról   és   a   krisztusi   szeretet   gyakorlásának   fontosságáról   is   elmélkedtünk.   A   közös   imaalkalmaknak   a ságvári katolikus és a kiliti református templomok adtak otthont. (teljes cikk, fényképek, plakát)
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  Továbbképzésre    gyűltek    össze    Kaposváron    az    egyházmegye    hitoktatói    október    18-án.   A    hagyomány    szerint püspöki   szentmisével   kezdődött   a   nap,   melyen   Balás   Béla   főpásztor   szólt   a   résztvevőkhöz.   A   megyéspüspök Szent   Ignác   példáját   idézte   fel,   akit   alaposan   meghurcoltak   a   hite   miatt,   de   találékonyan   ezt   használta   fel   arra, hogy   levelet   csempésszen   ki   a   híveknek.   Néha   az   üldöztetés,   szenvedés   ad   alkalmat   a   hithirdetésre.   Fontos,   hogy álljunk   készen,   legyen   mondanivalónk   és   saját   eszköztárunk   az   igehirdetésre,   a   tanításra.   A   szentmise   után   a délelőtti   programot   Antal   Ilona   veszprémi   hitoktató   vezette.   A   Mi   így   csináljuk   –   én   így   csinálom   című   előadáson arra a kérdésre próbált választ adni, hogy a Veszprémi Főegyházmegyében milyen a hittantanítás gyakorlata... (teljes cikk, fényképek)
Képek
Zarándoklat Győrbe a könnyező Szűzanya kegyképhez A   gyermek   Jézus    fölé   hajoló   és   imádkozó   Szűzanyát   ábrázoló   kép    egy   előkelő   ír   családból   származó   püspöké   volt. Ebből   a   családból   származott   Walter   Lynch   későbbi   clonferti   püspök   is.   A   Cromwel   Olivér-féle   üldözés   idején   a püspök   menekülni   kényszerült   hazájából   és   a   képet   magával   vitte.   Ez   1649-ben   történt.   Bécsben   találkozott   Püsky János   akkori   győri   püspökkel,   aki   meghívta   őt   Győrbe,   kanonokká   és   püspöki   helynökké   is   kinevezte.   Itt   élt   1663-ban bekövetkezett   haláláig. A   kép   a   püspök   halála   után   a   Székesegyház   oldalfalára   került.Pár   évtized   múlva   Írországban ismét   katolikus-üldözés   tört   ki.   Ekkor   az   ország   összes   püspökét   száműzték   egy   parlamenti   határozat   alapján.   A parlamenti   határozat   napján,   1697.   március   17-én,   Szent   Patriknak,   Írország   térítő   apostolának   és   védőszentjének ünnepén   (e   nap   ma   is   állami,   munkaszüneti   nap   Írországban)   a   képen   ábrázolt   Szűzanya   szeméből   reggel   6   órától   9 óráig   véres   könnyek   gördültek   alá. A   hír   hallatára   hamarosan   megtelt   a   templom   hívekkel,   akik   valláskülönbség   nélkül összejöttek   a   templomban.   Ott   voltak   a   vár   katonái   is,   Heister   Sigbert   kapitánnyal   együtt.   A   képet   levették   a   falról   és egyházi   személyek   hivatalosan   is   megvizsgálták.   Előbb   azt   gondolták,   hogy   a   festék   olvadt   meg,   de   a   letörlés   után tovább   folytak   a   véres   könnyek. A   véres   könnyeket   fehér   gyolcskendővel   itatták   fel.   Ezt   a   kendőt   később   Zichy   Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el. A véres folt, bár meghalványodva, ma is látható a kendőn.” Győrbe    utazásunk    ideje    alatt    közös    imával,    rózsafüzérrel,    énekléssel    készültünk    fel    a    szentmisére.   A    kegykép megtekintése   után   ellátogattunk   a   Szent   László   ereklyéhez   és   boldog   Apor   Vilmos   püspök,   vértanú   sírjához.   A   rövid ebédszünetet    és    városnézést    követően    lehetőségünk    nyílt    rácsodálkozni    az    újépítésű    Szabadhegyi    Református Templom    épületére.   Zarándoklatunk   következő   helyszínén,   Zircen      hazautunk   során   álltunk   meg.   A   szép   orgona koncertet követően tárlatvezetés, látogatóközpont és a finom zirci apátsági sör  várt ránk. Köszönjük a tartalmas testi-lelki feltöltődést a Kiliti Egyházközség Plébániájának! ( fényképek,   videó )
Képek Videó
Adventi gyertyagyújtások Advent   (a   szó   a   latin   adventus,   'eljövetel'    szóból   származik):   az   egyházi   év   első   része,   a   karácsonyt   előkészítő időszak.   A   mai   római   liturgiában   a   december   25.   előtti   négy   vasárnap   és   a   közéjük   eső   18-24   hétköznap.   A   4. században   a   gallikán   liturgia   területén   alakult   ki. Amikor   még   vízkeresztkor   kereszteltek,   a   keresztelésre   szóló   3   hetes előkészületi   idő   volt. Az   5.   században   a   december   25.   előtérbe   került,   s   az   advent   átkerült   karácsony   elé   és   megnyúlt: 6 hetes lett (Szt Márton napjától december 24-ig tartott). Gyertyagyújtás    Kilitin    ( fényképek ),    gyertyagyújtás    Ságváron    ( fényképek,     adventi    koncert    képei    és    a    videó ), gyertyagyújtás Nyimben ( fényképek ), adventi ünnepség Ádándon ( iskolai képek,   művelődési ház ünnepség )  
Videó
Karácsony  Betlehemes   játék:   hazánkban   a   középkorból   magyar   betlehemezés   nem   maradt   fenn;   az   első   magyar   szövegek a    17.    századból    származnak,    s    iskolai    előadás    céljára    készültek.   A    19–20.    századi    paraszti    betlehemezés középpontjában   hazánkban   a   kifordított   bundát   viselő   betlehemi   pásztorok   párbeszédes,   énekes-táncos   játéka   áll. A   betlehemezők   házilag   készített,   jászol   vagy   templom   alakú   betlehemet   hordoznak   magukkal.   Két   fő   formáját ismerjük, az élő szereplőkkel és a bábokkal előadott  bábtáncoltató betlehemezést. Több táji típusa alakult ki. Ságvár:   iskolai karácsony,   énekkar és citerazene,   pásztorjáték a templomban. Kiliti:   pásztorjáték   a   templomban ,   Máltai   Szeretetszolgálat   karácsonya   a   napköziben    és   az   idősotthonban,   iskolás gyerekek karácsonyi műsora.
Képek
Videó