Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2015
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
V. Katolikus Bál  2015. január 17-én újra megrendezésre került a hagyományos egyházközségi katolikus bálunk, ezúttal a Siófoki  Piroska Csárda és Fogadóban. A megnyitót Dr. Gárdonyi Máté kiliti plébános és Sándor László siófoki káplán  nyitották meg, az est házigazdája Csötönyi Anikó volt. Az élőzenét a Chameleon Zenekar szolgáltatta. Felléptek:  Ságvári Rokolya Citerazenekar (vendégénekes Bozsoki Boglárka), Balaton Néptáncegyüttes, Shalom Katolikus  Közösség tagjai és Szalay Ágnes. Az est jótékonysági bevételeit az egyházközségek nyári táborára fogjuk fordítani.  Köszönjük minden résztvevőnek, hogy jelenlétével támogatta az egyházközségi célunkat, köszönjük az  adományozóknak a felajánlásokat és a szervezőknek áldozatos munkáját! Fényképek az estről. Rövid  videóösszefoglaló. Plakát.  
Videó
Ökumenikus Imahét  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2015. január  18. és 25. között újra imahetet hirdet a Krisztus-hívők egységéért. A 2015-ös imahét témáját a brazíliai keresztények  dolgozták ki, mottója Jézus kérése a szamáriai asszonyhoz: „Adj innom!" (Jn 4,7). A magyar nyelvű segédanyag –  liturgiai javaslatokkal, imádságokkal – letölthető honlapunkról. A pogányok a természet erőit istenségekkel  azonosították, felismerték, hogy ők a kicsik, a fölöttük álló hatalmak pedig a nagyok.  A zsidók felismerték saját  teremtményi voltukat, számukra már egy személyes teremtő Isten létezik, aki felé hálával és dicsőítéssel fordulnak. A keresztények istendicsőítésének motívumai között ez az előző kettő is megtalálható, ugyanakkor mi, keresztények,  elsősorban a megváltottságunkra alapozzuk Istent dicsőítő, Istent kereső életünket. Ez fontosabb a teremtettségnél:  Isten barátaivá, fiaivá, Jézus Krisztus testvéreivé válást jelent. Az imahét FÉNYKÉPEI, ÉNEKEI, KIADVÁNYA.  
Kiadvány
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó  Hittanos fiatalokat várt tárt kapukkal ismét Balatonszemes, melyre többszáz diák érkezett február 7-én. A  nagyobbaknak lelki témájú előadásokat tartottak szerzetes közösségek, míg a kicsiket kézműves foglalkozásra hívtak a szervezők. A közös ebédet követően szentségimádáson vettünk részt, majd a szentmisében is megünnepeltük a  köztünk élő Jézust. A közösségi alkalmon fiataljainknak lehetőségük nyílt találkozni, beszélgetni egymással, sportolni, sétálni a Balaton parton, énekelni, imádkozni, s rácsodálkozni az Egyház lelki kincseire. Köszönjük a szervezők  (plakát) áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját, s mindenkinek, aki lehetőséget biztosít, hogy fiataljaink  találkozhassanak Krisztussal és egymással! A napról készült fényképek itt. Rövid zenés videó itt.
Videó
Farsang  A téli, farsangi időszak a kikapcsolódás és mulatság ideje is életünkben. A karácsony utáni évközi időben népi  hagyományok sora alakult ki farsangoláshoz. A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt  kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek  jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási  ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.  Farsangoltak a Széchenyi István Általános Iskola Kiliti Telephelyének alsósai (fényképek) és felsősei (fényképek), a  Ságvári Szilády Áron Általános Iskola diákjai (fényképek), a nyimi lakosok (fényképek, videó), a Fogyatékkal Élők  Nappali Intézményébe tartozók (fényképek, videó) és a MMSZ Idősek Otthona lakói (fényképek) is.  
Videó
Videó
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  Március 14-én tartották a Kaposvári Egyházmegye hitoktatóinak tavaszi továbbképzését. Az élménypedagógia  lehetőségeivel ismerkedtek a szakmai napon. A találkozó püspöki szentmisével kezdődött, melyet Balás Béla  kaposvári püspök celebrált a jelen lévő papokkal együtt. A megyéspüspök a hitoktatók munkáját kimeríthetetlen  kúthoz hasonlította, mely mindig élteti a rábízott növendékeket. A továbbképző előadást, a Vajdaságból származó  Surányi Zoltán pedagógus vezette. Surányi Zoltán hosszú ideje tart tréningeket élménypedagógiából, melyet  tapasztalati tanulásként határozott meg. Az előadó beszélt az élménypedagógia egészen az 1920-as évekre  visszanyúló kezdeteiről. Idézett az alapítóktól: „Az akadályaid egyben a lehetőségeid is lehetnek.” A továbbképzés  során Surányi Zoltán a hitoktatóknak gyakorlatban is bemutatott egy órát az általa tartott tréningekből. (cikk)  
Képek
Szilády-napok Ságváron  Március 27-30-31-én került sor ismét a diákok által már nagyon várt Szilády-napokra. A Ságvári Szilády Áron  Általános Iskola rendezvénysorozata idén is a végzősök szalagtűzésével és keringőjével kezdődött. Szép pillanatok   voltak ezek, megható ünnepélyességgel táncoltak köszönetet a nyolcadik évfolyamosok az iskolájuknak. A Szilády-  napok színes programsorozatát terítési versennyel, kiállításokkal, fogápolási előadással, elsősegélynyújtási  alapképzéssel, zsonglőrködéssel, különböző érdekes előadásokkal, pizsibulival folytatták az iskolások. A fordított  órákat a tanárok és a diákok egyaránt élvezték. A vidám napok zárásaként a közös “Ki-mit-tud”-on énekesek,  gitárosok, citerások, színjátszók és irodalmat kedvelők szórakoztatták a közönséget.  
Videó
Kőröshegyi Ministránstalálkozó  Április 25-én, Szent Márk napján tartotta a Kaposvári Egyházmegye ministránstalálkozóját Kőröshegyen, melyen  mintegy kétszázan vettek részt. Varga Péter kőröshegyi plébános, az egyházmegye ministránsreferense elmondta,  évek óta tudatosan a Jó Pásztor vasárnapja közelében szervezik meg ezt a rendezvényt, hiszen minden ilyen  találkozó hivatásébresztés és -gondozás is egyben. Idén a találkozó szentírási mottója a Jó pásztor-történetből  származott: „Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem  senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem” (Jn  10,17). Több mint százötven ministráns öltözött be a szentmisére, hogy körülállják a kőröshegyi műemléktemplom  oltárát. Fényképek a napról. Videóösszeállítás. Magyar Kurír cikk.
Videó
Gyereknap   “Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” - Lk 8,16. A gyermeki tiszta lélek és önfeledt öröm mindig irigylésre méltó,  hiszen teremtettségünk eredeti állapotába enged bepillantani minket. Isten gyermeki tiszta szeretettel lépett a földre,  s védi, óvja kicsinyeit. A gyereknap talán ezt a jószándékot reprezentálja részünkről töredékes formában évről évre az emberi közösségek szervezésében. Ádándon lovaglás, sorversenyek, társasjátékok, hastánc, kerékpáros kihívások  és sokféle közösségi játék várt a diákokra. (fényképek, videó). A ságvári iskola tanulói elméleti és erőnléti versenyben mérhették össze tudásukat, a szervezők jégkrémmel, palacsintával és egészséges ételekkel lakatták jól a nebulókat. (fényképek, videó). E gyereknap az egészség jegyében szórakoztatta a kicsiket. Nyimben hasonló örömök vártak a  gyerekekre: lovaglás, akadályverseny, arcfestés és játszóterezés (fényképek, videó).  
Videó
Elsőáldozás  A húsvéti időben, jelképesen a Pünkösd napjához közel járultak első szentáldozáshoz hittanosaink a főplébánia és a  fília templomaiban. A rendszeres hitoktatásban való részvétellel párhuzamosan a gyerekek hűségesen járnak a  templomba minden héten, minden vasárnap. Siófok-Kilitin Pünkkösdhétfőn (fényképek), Ságváron pedig Úrnapján  (fényképek) ünnepeltük a köztünk és bennünk élő Krisztust a gyerekekkel. A hitoktatás segített az alapvető ismeretek elsajátításában, templomba járásunk lelki életünket gazdagítja, a szentgyónás megtisztít minket az áldozás előtt.  Őrizzük hűen életünk során ezt a kincset, a Krisztussal való találkozás lehetőségét, s imádkozzunk, hogy bármerre is vigyen az élet, ne szakadjunk el Tőle és jegyesétől, az Egyháztól! Köszönjük a szülőknek, hogy gondot viselnek a  vallásos élet elsajátítása iránt! (ádándi elsőáldozás képei itt találhatók)
Képek
Hittantábor Kaposszentbenedeken  Nyári táborban töltöttünk el egy közös hetet hittanosainkkal Kaposszentbenedeken. A helyi katolikus egyházközség lelkigyakorlatos háza (Porta Pacis) adott otthont nekünk erre az időre. A megszentelt élet évében témánk nem is  lehetett más, mint a világban aktívan működő szerzetesrendek mindennapjai. Az Egyház életét bemutató napok alatt  szentmiséken, keresztúton, szentségimádáson és közös imaalkalmakon vettünk részt. Megtekinthettük a közeli  Szenna falumúzeumát, hírességeit, s túrázhattunk a zselic szép erdeiben is. Az esős idő miatt a számháború és a  tábortűz ugyan elmaradt, ám kárpótolt bennünket a sok közösségi program és játék. Köszönjük a szervezőknek,  szülőknek, nagylelkű adományozóknak, házigazdáinknak és segítőinknek ezt a szép hetet, mely hittanosainkat  lelkileg is építette. A tábor költségeinek nagyobb részét a Katolikus bálból befolyt összeg fedezte. Fényképek, videó.  
Videó
Nyitott Templomok Napja  Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat részeként jött létre. Az Ars Sacra. azaz a szakrális művészet, amely magába foglal minden művészeti ágat. A fesztiválhoz évről évre önkéntesen  csatlakoznak Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos galéria és művész. A programok  közt képző- és iparművészeti kiállítások, különböző műfajú koncertek, színházi, irodalmi előadások, tárlatvezetések,  gyerekprogramok egyaránt szerepelnek, és az ország különböző városaiból csatlakozott intézményeket, azok  rendezvényeit szeptember 19. és 27. között ingyenesen látogathatja a nagyközönség. Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének  harmadik szombatján rendezik meg a Nyitott Templomok Napját. Ezen a napon a történelmi egyházak képviselői  megnyitják templomaik kapuját, színes kulturális programokkal készülve az érdeklődők számára. A  kezdeményezéshez idén immár ötödik alkalommal csatlakozott a balatonkiliti Szent Kilit Római Katolikus Templom,  amelynek épületében szeptember 19-én szakrális jellegű műsor várta a látogatókat. Az est programjainak sorában  kórusművek, zongora és orgona darabok, valamint versek egyaránt szerepeltek a művészetek több ágát  felvonultatva. A rendezvényt dr. Gárdonyi Máté plébános és dr. Kovács Emőke, a BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre  Emlékház igazgatója nyitotta meg. A Nyitott Templomok Napjának minden helyszínén, az országon belül és a  határokon túl is elhangzott az Imádság a nemzetért, amely szertartás az európai hírű esemény hagyománya. A kiliti  templomban összegyűlt közönség Ontkó Henrik OSB. bencés szerzetes atya tanúságtételét hallgathatta meg, a  versek, zongora- és orgonaszólók mellett kórusművek gazdagították az estét. A Siófoki Női Kar énekkara, valamint a  vendégként meghívott Pannonhalmi Bencés Gimnázium Big-Bandje és énekkara tette még színesebbé a  rendezvényt. (Milei Barbara) 
Képek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó  Idén ősszel az elköteleződés témáját járja körbe a legnagyobb múltra visszatekintő katolikus ifjúsági rendezvény, a  nagymarosi találkozó. Az október 3-i program nagyelőadásán Varga Kapisztrán ferences pap a szerzetes  nézőpontjából kiindulva beszélt a témáról. Valóban nem tudjuk magunkat elkötelezni egy életre, ha mi magunk  vagyunk a főszereplői az életünknek, és nem vesszük figyelembe, hogy meddig terjed Isten ereje, hogy ő valóban el  tudja kötelezni magát az ember mellett teljesen. Isten azonban nemcsak szórakozásból kötelezte el magát  mellettünk, hanem szenvedéssel. Ahogy a görög szimpatheia szó eredeti jelentése is mutatja: a velünk szimpatizáló  Isten együtt szenved velünk. (Teljes cikk, fényképek)  
Képek
Teremtés ünnepe Ságváron  Az idén is ökumenikus közösségben ünnepeltük a Teremtés Hetét, melynek témája az éghajlati igazságosság volt.  Nátán próféta történetére épültek az előadók (Bozsoki-Sólyom János református, Lampért Gábor evangélikus,  Hunyadi László katolikus) beszédei.   A próféták rámutattak koruk erkölcsi és társadalmi problémáira, arra is, hogy a városi környezet könnyen  elszakíthat bennünket a szokásoktól, gyökerektől, elszakíthat Istentől.A javak emberek közti egyenlőtlen  elosztásáról és a krisztusi szeretet gyakorlásának fontosságáról is elmélkedtünk. A közös imaalkalmaknak a  ságvári katolikus és a kiliti református templomok adtak otthont.  (teljes cikk, fényképek, plakát)
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  Továbbképzésre gyűltek össze Kaposváron az egyházmegye hitoktatói október 18-án. A hagyomány szerint  püspöki szentmisével kezdődött a nap, melyen Balás Béla főpásztor szólt a résztvevőkhöz. A megyéspüspök  Szent Ignác példáját idézte fel, akit alaposan meghurcoltak a hite miatt, de találékonyan ezt használta fel arra,  hogy levelet csempésszen ki a híveknek. Néha az üldöztetés, szenvedés ad alkalmat a hithirdetésre. Fontos, hogy  álljunk készen, legyen mondanivalónk és saját eszköztárunk az igehirdetésre, a tanításra. A szentmise után a  délelőtti programot Antal Ilona veszprémi hitoktató vezette. A Mi így csináljuk – én így csinálom című előadáson  arra a kérdésre próbált választ adni, hogy a Veszprémi Főegyházmegyében milyen a hittantanítás gyakorlata...  (teljes cikk, fényképek)
Képek
Zarándoklat Győrbe a könnyező Szűzanya kegyképhez A gyermek Jézus fölé hajoló és imádkozó Szűzanyát ábrázoló kép egy előkelő ír családból származó püspöké volt. Ebből a családból származott Walter Lynch későbbi clonferti püspök is. A Cromwel Olivér-féle üldözés idején a  püspök menekülni kényszerült hazájából és a képet magával vitte. Ez 1649-ben történt. Bécsben találkozott Püsky  János akkori győri püspökkel, aki meghívta őt Győrbe, kanonokká és püspöki helynökké is kinevezte. Itt élt 1663-ban  bekövetkezett haláláig. A kép a püspök halála után a Székesegyház oldalfalára került.Pár évtized múlva Írországban  ismét katolikus-üldözés tört ki. Ekkor az ország összes püspökét száműzték egy parlamenti határozat alapján. A  parlamenti határozat napján, 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének  ünnepén (e nap ma is állami, munkaszüneti nap Írországban) a képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9  óráig véres könnyek gördültek alá. A hír hallatára hamarosan megtelt a templom hívekkel, akik valláskülönbség nélkül  összejöttek a templomban. Ott voltak a vár katonái is, Heister Sigbert kapitánnyal együtt. A képet levették a falról és  egyházi személyek hivatalosan is megvizsgálták. Előbb azt gondolták, hogy a festék olvadt meg, de a letörlés után  tovább folytak a véres könnyek. A véres könnyeket fehér gyolcskendővel itatták fel. Ezt a kendőt később Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el. A véres folt, bár meghalványodva, ma is látható a kendőn.” Győrbe utazásunk ideje alatt közös imával, rózsafüzérrel, énekléssel készültünk fel a szentmisére. A kegykép  megtekintése után ellátogattunk a Szent László ereklyéhez és boldog Apor Vilmos püspök, vértanú sírjához. A rövid  ebédszünetet és városnézést követően lehetőségünk nyílt rácsodálkozni az újépítésű Szabadhegyi Református  Templom épületére. Zarándoklatunk következő helyszínén, Zircen  hazautunk során álltunk meg. A szép orgona  koncertet követően tárlatvezetés, látogatóközpont és a finom zirci apátsági sör várt ránk. Köszönjük a tartalmas testi-lelki feltöltődést a Kiliti Egyházközség Plébániájának! (fényképek, videó)
Képek Videó
Adventi gyertyagyújtások Advent (a szó a latin adventus, 'eljövetel' szóból származik): az egyházi év első része, a karácsonyt előkészítő  időszak. A mai római liturgiában a december 25. előtti négy vasárnap és a közéjük eső 18-24 hétköznap. A 4.  században a gallikán liturgia területén alakult ki. Amikor még vízkeresztkor kereszteltek, a keresztelésre szóló 3 hetes előkészületi idő volt. Az 5. században a december 25. előtérbe került, s az advent átkerült karácsony elé és megnyúlt: 6 hetes lett (Szt Márton napjától december 24-ig tartott). Gyertyagyújtás Kilitin (fényképek), gyertyagyújtás Ságváron (fényképek, adventi koncert képei és a videó),  gyertyagyújtás Nyimben (fényképek), adventi ünnepség Ádándon (iskolai képek, művelődési ház ünnepség)   
Videó
Karácsony  Betlehemes játék: hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn; az első magyar szövegek  a 17. századból származnak, s iskolai előadás céljára készültek. A 19–20. századi paraszti betlehemezés  középpontjában hazánkban a kifordított bundát viselő betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka áll.  A betlehemezők házilag készített, jászol vagy templom alakú betlehemet hordoznak magukkal. Két fő formáját  ismerjük, az élő szereplőkkel és a bábokkal előadott  bábtáncoltató betlehemezést. Több táji típusa alakult ki.   Ságvár: iskolai karácsony, énekkar és citerazene, pásztorjáték a templomban.  Kiliti: pásztorjáték a templomban, Máltai Szeretetszolgálat karácsonya a napköziben és az idősotthonban, iskolás  gyerekek karácsonyi műsora. 
Képek
Videó
Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum