Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2016
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
VI. Katolikus Bál  2016. január 16-án újra megrendezésre került a hagyományos egyházközségi katolikus bálunk, ezúttal a Kiliti Piknik  Wellness Hotel és Étteremben. Az ünnepi estet  Dr. Gárdonyi Máté kiliti plébános nyitotta meg, a bál házigazdája  Csötönyi Anikó volt. Az élőzenét a Chameleon Zenekar szolgáltatta. Felléptek: Egerszegi Virág énekes, Happiness  Formációs Táncklub, Góra Krisztián tűzzsonglőr. Az est jótékonysági bevételeit a kárpátaljai magyar gyerekek  balatoni táboroztatására fogjuk fordítani. Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy jelenlétével támogatta az  egyházközségi célunkat, köszönjük az adományozóknak a felajánlásokat és a szervezők áldozatos munkáját!  Fényképek az estről. Rövid, összefoglaló videó. Plakát.  
Videó
Videó
Ökumenikus Imahét Szentírással, egy tálka sóval és égő gyertyával vonultak be a szolgálattevők, ily módon kifejezve küldetésük  lényegét: a föld sójává és a világ világosságává válni. Sőt, a hívek az úrasztalához járultak az ökumenikus  istentisztelet kezdetén, hogy egy csipetnyit megkóstoljanak és meggyújtsák gyertyáikat. A balatonkiliti református  gyülekezet közösségi házában is a Krisztus-hívők egységéért imádkoztak. Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit  hirdessük! – ezzel a mottóval dolgozták ki a lettországi keresztények az idei egyetemes imahét témáját. Kaposváron  nyolc estén át négy felekezet templomába, illetve imaházába gyűltek-gyűlnek össze az eltérő vallású testvérek és  könyörögnek azért, hogy a Szentlélek vezesse el őket az egység útjára. Csurgón is csak az imaórák helye és a  lelkipásztorok személye változott s változik a hat összejövetelen. A cél ugyanaz: a református, római katolikus és  evangélikus egyházak képviselői Isten igéjét közvetítsék, ízt adva a sokszor üresnek tűnő életünknek. (fényképek)  
Képek
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó 2016 Balatonszemesen, a Reich Károly Általános és Zeneiskolában rendezték közel 250 fiatal részvételével a Kaposvári  Egyházmegye ifjúsági farsangját február 6-án. A találkozó témáját a megszentelt élet és az isteni irgalmasság adta. A találkozó előadója Nyeste Pál, a nagykanizsai piarista iskola igazgatója volt, aki először a megszentelt életről, ezen  belül is saját hivatásáról szólt. Elmondta, hogy a szerzetesi élet az evangéliumi tanácsok köré épül: a szegénység, a  tisztaság és az engedelmesség köré, amelyek Jézus életében is fölfedezhetők. Rámutatott arra, hogy ezek az  evangéliumi tanácsok a fiatalok életében is megvalósulhatnak. Nyeste Pál kiemelte, hogy a szerzetesek az  Újszövetség prófétái, jelek, akikre hallgatnak az emberek. Minden szerzetesrendnek külön karizmája van, mellyel  csak az a rend rendelkezik. Az isteni irgalmasságról szólva az előadó hangsúlyozta, hogy Isten irgalmas, s a Biblia is tele van Isten irgalmasságának történeteivel. Teljes cikk, fényképek, rövid videó  
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  2016. február 27-én a székesegyházban szentmisén vettek részt a hitoktatók, melyet Kiss Iván marcali plébános, a  Kaposvári Egyházmegyei Hitoktatási Központ vezetője celebrált. A képzés meghívott előadója a Pécsi Egyházmegye pedagógiai főmunkatársa, Tóth Lászlóné volt. A hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése által még inkább előtérbe  kerültek azok az óraszervezési kérdések, amelyek meghatározzák a hittanórák menetét. Az óra sikerének érdekében mindig szem előtt kell tartani, hogy mit és miért szeretnénk átadni a gyerekeknek, és ehhez milyen eszközök állnak  rendelkezésünkre. Fogassy Judit Katekéták kézikönyve című kötete nyomán a hitoktatók megismerkedhettek több  olyan módszerrel is, amelyek által a tanulók aktívabban bevonhatók a tanulási folyamatba. (fényképek, teljes cikk)  
Képek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2016. tavasz „Boldogok az irgalmasok” címmel rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 21-én. A  legnagyobb múltú katolikus ifjúsági találkozó keretében Snell György esztergom-budapesti segédpüspök celebrált  szentmisét a nagymarosi plébánia kertjében. Az irgalmasság témáját középpontba állító találkozó nagyelőadását Béri László Renátó tartotta. A kármelita szerzetes szerint az irgalom köznyelvileg igencsak terhelt szó, olyannak mondjuk, hogy irgalmazzon nekünk, aki felénk támad, mondjuk meg akar ütni. Ebből következően hajlamosak vagyunk Istent  úgy kérni, hogy irgalmazzon nekünk, mintha azt mondanánk neki: „Uram, nyugi, nyugodjál meg!” (teljes cikk) Az irgalmasság valódi jelentése a feltétlen szeretet, vagyis nem kell kérni Isten irgalmasságát, csak elfogadni.  
Képek
Szentségi ünnepeink - 2016 Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és  állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a  küldetést. A szentségek tehát egymásra épülnek. Az Oltáriszentség vagy Eucharisztia befejezi a keresztény  beavatást. Ez az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját  társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten. A  bérmálás tökéletesíti a keresztségi kegyelmet. Az a szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyermekségben, erősebben beletestesítsen Krisztusba, erősebb kötelékkel kössön az  Egyházhoz. Fényképeink: elsőáldozás Kilitin, Ságváron, Ádándon, bérmálás Kilitin.  
Képek
Hittanverseny Csurgón Csurgó városa május 28-án,szombaton, a hagyományokat folytatva adott helyet a csurgói plébános, Bálint Gábor  atya által szervezett Katolikus Egyházmegyei Hittanversenynek. A megnyitón Bálint Gábor atya, Füstös János Csurgó város polgármestere, valamint Kovács József igazgató köszöntötték a jelenlevőket.Több,mint 270 résztvevő öt  kategóriában mérettette meg magát (tudáspróba, vers és próza, ének, színdarab és rajz). A találkozó mottója a  Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Éve. A verseny feladataira ennek szellemében készültek az alsós, felsős  és középiskolás diákok. Az Egyházmegye 14 plébániájáról érkeztek a fiatalok kísérőikkel együtt. Fényképek itt.
Képek
Úrnapja Kilitin Krisztus testének és vérének főünnepét, vagyis Úrnapját, amelyet a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön  ül meg a világegyház, Magyarországon a Szentháromság-vasárnapot követő vasárnapon ünnepeljük, amely idén  május 29-re esett. Úrnapja (lat. Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) az Eucharisztia ünnepe a  Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön. A 13. század elején az albigensek és a valdiak vitatni kezdték  Krisztus reális jelenlétét az Eucharisztiában. Ugyanebben az időben, 1209-ben Lüttichi Szt Julianna látomásokban  kapott felszólítást az Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Fényképek a körmenetről
Képek
Ifjúsági Találkozók - 2016 Fiatalos találkozókra mentünk hittanosainkkal 2016-ban, az irgalmasság évében. Sok remek programon,  előadáson, beszélgetésen vehettünk részt, megismerhettünk új embereket, barátokat, erőt meríthettünk Egyházunk  kincseiből, fejleszthettük világnézetünket. Az ifjúsági találkozók nagyon fontos tapasztalata, hogy nem vagyunk  egyedül hitünkkel, vallásukat gyakorlók élnek a környezetünkben, szomszéd városokban, egyházmegyékben. Kisebb hittanosainkkal eljutottunk Balatonszemesre, Csurgóra és Sóstóra, a nagyobbak pedig részt vehettek közös  lelkinapon Segesden és Nagymaroson. Hálát adunk Istennek a lehetőségért, a szervezőknek az áldozatos munkáért  és plébániánknak a támogatásokért! Fényképek: Balatonszemes, Csurgó, Sóstó, Nagymaros, Segesd Videó: Balatonszemes  
Képek
Napközis hittantábor Kilitin - 2016 Idén új programmal bővült plébániánk élete, elkezdtük helyi, kisebbeknek szóló napközis táborunkat Kilitin, a  Galerius Vendégházban. A négy napos tábor alatt igyekeztünk vidám, színes programokkal foglalkoztatni diákjainkat, ugyanakkor a témáinkhoz kapcsolódó tanítások tudást és vallásos szemléletet is adtak a nyárra hittanosainknak. Az  irgalmasság évéhez kapcsolódva négy fontos példabeszéd mélyítette el bennünk a fontos isteni erényt: elveszett  bárány, talentumokról szóló példabeszéd, irgalmas szamaritánus története és a tékozló fiú példázata. Elsétáltunk a  Sió partjára, meglátogattuk a Máltai Szeretetszolgálat gondozásában élő idős testvéreinket, túráztunk Ságvár  környékén, kutyás bemutatóval szórakoztattak bennünket, s még a közös fagyizás is belefért időnkbe. Köszönjük a  bizalmat, a sok támogatást, jövőre találkozunk. Képes összefoglalók: kedd, szerda, csütörtök, péntek  
Képek
Ifjúsági Világtalálkozó Krakkóban - 2016 A katolikus egyház legnagyobb ifjúsági rendezvényére a lengyel szervezők tájékoztatása szerint mintegy kétmillió fiatalt vártak a világ minden tájáról. Hazánkat négyezer anyaországi és külhoni fiatal képviselte. A lengyel családok  örömmel nyitották meg otthonaikat a közel kétszáz országból érkező fiatal előtt, néhányan még úgy is, hogy ők  maguk közben elutaztak. A lakások kulcsait átadták a zarándokoknak, tanúságot téve arról, hogy mennyire bíznak  bennük. Az Ifjúsági Fesztivál számos spirituális, zenei, kulturális, színházi, képzőművészeti, szabadidős és  sportprogramot kínált a résztvevőknek nemcsak Krakkóban, de a környező városokban is. A programsorozatot Ferenc pápa 2013 nyarán, egy fiataloknak mondott beszéde ihlette:  „Ezt akartam tehát mondani: bátorság, menjetek előre, zajongjatok! Ahol fiatalok vannak, ott zajnak kell lennie.”  Fényképek, cikkek, összefoglaló  
Összefoglaló
Egyháztörténész szabadegyetemet tartottak Kilitin - 2016 Az MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport Kanász Viktor igazgatásával másodszor szervezte meg az  MTA támogatásával a Fraknói Nyári Akadémiát, amelyet idén Siófok-Kiliti plébániáján tartottak augusztus 1. és 4.  között. A négynapos rendezvény végén a két kurátor, Gárdonyi Máté és Tusor Péter hangsúlyozták, hogy a II. Fraknói Nyári Akadémia kiváló alkalom volt arra, hogy megmutassa elképzeléseiket a magyar katolikus egyetem céljairól,  lehetőségeiről és feladatairól. Az akadémia díszvendége, Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye  nyugalmazott püspöke életútjának elmondásával mutatta be, hogyan élte át a Magyar Katolikus Egyház a 20. század második felét. Cikkek: magyarkurir.hu; institutumfraknoi.hu; ujkor.hu;  fényképek; videó  
Videó
Lelkigyakorlatos tábor Bugacon - 2016. augusztus 7-14. “Az irgalmasság – sokszor bebocsát, olykor elbocsát, mindig megbocsát” - ezzel a címmel került megrende-  zésre a 25., tehát jubileumi Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor a Móricgát és Bugac között fekvő Hittanyán. Az egyhetes  rendezvény augusztus 7-e vasárnap délutántól 14-e vasárnap délig tartott. A lelkigyakorlatos hét alaptémája az isteni  irgalmasság volt, melynek tiszteletére 2016-ra Rendkívüli Szent Évet hirdetett meg Ferenc pápa.  A táborba elsősorban középiskolás fiatalokat vártak, de természetesen más korosztály sem volt kizáró ok. Jöhettek  gyermekek és felnőttek is. Mintegy 120 résztvevő volt jelen a közös táborban. Előadók voltak többek között Bábel  Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Bíró László tábori püspök atya, Farkas István piarista szerzetes, Orosz István  görög katolikus paróchus, Kőhegyi Dániel káplán, Dr. Finta József atya, Retkes Zsolt és Geszler Péter plébánosok.  Tovább a cikkekhez...  
Összefoglaló
Andocsi zarándoklat - 2016. augusztus 15. A kegyhely Somogy megyében található, a volt igali járásban, a Kaposvári Egyházmegye területén, a Balatontól 20 km-nyire, a Siófok-Kaposvár vasútvonalon. A legenda szerint 1520 táján egy éjszaka nagy fényesség árasztotta el az  eget Somogy megye fölött. Ebben a mennyei fényességben angyali ének zendült, majd a mennyei fényesség és a  csodás himnuszok zengése egyre jobban közeledett az alvó faluhoz: Andocshoz. Ezen az éjszakán ugyanis a  Szűzanya szállott angyalaival Andocs fölé. Mikor másnap reggel a falu népe munkába indult, meglepődve látta, hogy  a falu közepén lévő, addig üres telken most egy tornyos kápolnácska áll. Szent Kilit Plébánia szervezésében idén 35- en tették meg gyalogosan a Lullától Andocsig vezető zarándokutat Nagyboldogasszony napján. Fényképek itt.  
Képek
Teremtés Hete 2016 A hegyi beszéd elején olvasható „boldog-mondások” értelmezésének könyvtárnyi irodalma van. S ez érthető is,  mivel a megfogalmazás szándékos tömörsége egyben kikerülhetetlenül kifejtetlenséget is jelent. Olyan súlyú állítás  minden mondata, hogy évszázadokon át lehet vitatkozni a pontos jelentésén, s akkor sem érünk a végére. Most  kiválasztott versünk: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5) Azt tudjuk, hogy Jézus itt a zsoltárokra  utal vissza: „A szelídek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy békességben.” (Zsolt 37,11) Azt azonban csak érezzük, hogy mit is értett itt azon, hogy „szelíd”. S az végképp külön kérdés, hogy mi a megfejtése annak, hogy „öröklik a földet”. Ökumenikus imaalalmaink Kilitin, Nyimben és Ságváron voltak. Kapcsolódó anyagok: imafüzet, plakát, fényképek
Imafüzet
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó - 2016. ősz „Áldott légy!” mottóval rendezték meg az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót október 1-jén. A legnagyobb  múltú magyar katolikus ifjúsági találkozó keretében Beer Miklós váci megyéspüspök celebrált szentmisét a  nagymarosi plébánia kertjében. Kétezernél is többen jöttek el a kellemes nyárutót idéző napon Nagymarosra, hogy  meghallgassák Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű, közös otthonunk gondozásáról írt enciklikájából kiindulva Nobilis  Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára nagyelőadását bolygónk – a Föld, a teremtett világunk  iránti felelősségünkről. Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk, plakát, fényképek  
Képek
Zarándoklat Mariazellbe - 2016. október 25-26. Mariazell város Ausztria Stájerország tartományában, Közép-Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelye, híres  zarándokhely. 1157. december 21-én este érkezett meg a környékre egy Magnus nevű bencés szerzetes St.  Lambrechtből az ottani apát megbízására, hogy az itt élők lelkipásztora legyen. Magnus magával hozta fából faragott  kedves Mária-szobrát is. Ám az utat egy helyen hatalmas szikla zárta el, amelytől nem tudott tovább menni. A  szerzetes a Szűzanyához fordult segítségért, imája meghallgatásra talált, a szikla kettéhasadt, így Magnus  folytathatta az útját. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette és kis fakápolnát épített köré („Maria in der Zelle”),  amely hamarosan a vidék hitéletének központjává vált.  Kapcsolódó anyagok: fényképek, videó, legendák, Mariazell története, nevezetességek
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron - 2016. ősz Püspöki szentmisével kezdődött november 5-én a hitoktatók őszi szakmai napja a Kaposvári Egyházmegyében. A  Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott szentmisén Balás Béla megyéspüspök Szent Imréről beszélt, aki  példaképe a hitoktatóknak is. Ezután Tornay Gábor, a Váci Egyházmegye hitoktatási referense tartott előadást.  Tornay Gábor beszélt a hittanóra felépítéséről, melyben nincs helye az puszta, öncélú ismeretátadásnak, de szükség van oktatási-nevelési célra. Majd példákkal szemléltette a különböző órafelépítéseket. A hitoktatók továbbképző  szakmai napja imával ért véget.   Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk, fényképek  
Képek
Advent, Karácsony “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a  sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba  jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták  be.” (Jn 1,1-11) Kapcsolódó anyagok: adventi gyertyagyújtás Ságváron, Kilitin, adventi kiállítás Ságváron, mézeskalács készítés,  pásztorjáték Ságváron, pásztorjáték Kilitin, karácsonyi előadás Siófokon, Dalkör koncertje, iskolai karácsonyozás  Ságváron, Nagyberényben, Ádándon, idősek karácsonya Ádándon, betlehemes műsor az idősek otthonában,  citerások karácsonyi műsora, kórházi karácsony, fogyatékkal élől karácsonya Kilitin kicsik - nagyok,
Képek
Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum