Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2017
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
Videó
Ökumenikus Imahét 2017. Mindenekelôtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelem-  bôl”, a Luther Márton nevéhez fûzôdô reformáció fô témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania  a reformációt követô mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erôs hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell  nevezni a bûnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek. Krisztus szeretete imádságra  késztet minket, de ugyanakkor arra is, hogy az imádságon túl valamit tegyünk is a keresztények közötti egységért. A gyülekezeteknek és egyházaknak szükségük van Isten megbékélésének ajándékára, mint ami az élet forrása. Kapcsolódó anyagok: imafüzet, plakát, imaalkalom Kilitin, Ságváron, Nyimben  
Képek
VII. Katolikus bál Siófokon 2017. február 4-én újra megrendezésre került hagyományos egyházközségi katolikus bálunk, ezúttal a siófoki Piroska Csárdában. Az ünnepi estet  Dr. Gárdonyi Máté kiliti plébános és Vörös Péter siófoki káplán nyitotta meg, a bál  házigazdája Csötönyi Anikó volt. Az élőzenét a Riviera Cafe zenekar szolgáltatta. Felléptek: “Soós Fiúk” családi  fúvósegyüttes, Pistár Janka népdalénekes és a C&M Dance Studio táncosai. Az est jótékonysági bevételeit a dél-  alföldi hittanos gyerekek balatoni táboroztatására fogjuk fordítani. Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy  jelenlétükkel támogatták egyházközségi célunkat, köszönjük az adományozóknak a felajánlásokat és a szervezők  áldozatos munkáját! Fényképek az estről, videó, plakát. 
Elmúlt évek báljai
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó Február 18-án, szombaton 19. alkalommal rendezték meg a Kaposvári Egyházmegye ifjúsági farsangját, amelyen  Szent László királynak, az egyházmegye védőszentjének életét is felidézték. A fiatalokat Borza Miklós  balatonszemesi plébános köszöntötte, majd Roca Daniel esperes, babocsai plébános osztotta meg az ifjúsággal  gondolatait. „Szent László király emlékévében fontos, hogy a lelkünk egyre nemesebbé váljon, hagyjuk, hogy Isten  vezessen, legyünk példaképek a környezetünkben, »világítsunk«, bocsássunk meg annak is, aki ellenségesen  viselkedik. Ne legyen »ciki« jónak lenni!” – buzdította a jelenlévőket a plébános. Kapcsolódó anyagok: fényképek, videó, plakát, magyarkurír cikk  
Videó
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron A Kaposvári Egyházmegye hitoktatói továbbképzését március 18-án tartották Kaposváron, a püspöki székházban. Bevezetőként a katekéták szentmisén vettek részt a székesegyházban, amelyet Balás Béla kaposvári püspök  celebrált. Ezután került sor Tornai Gábor, a Váci Egyházmegye hitoktatási referense előadására, Mitől jó egy  hittanóra? címmel. Kifejtette, módszertanilag nagyon egyszerű a dolog: vagy a gyermeket lassítjuk le arra a szintre,  ahol elérhetjük a lelkét, vagy felgyorsulunk arra a szintre, ahol ő van, hogy beláthassa, mi is ott vagyunk vele. Akkor  jó egy hittanóra, ha a Jóistenről szól, ha közvetítjük Isten szeretetét. Kapcsolódó anyagok: előadás videója, fényképek, magyarkurír cikk 
Videó
Virágvasárnap Balatonkilitin Virágvasárnap a nagyhét első napja. Leggyakoribb neve: a Küriaké tón baión (görög), Dominica palmarum (latin):  “a pálmaágak vasárnapja” az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Azokon a területeken, ahol nincs pálmafa,  használatos a virágvasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, Magyarországon a legkorábban virágzó fűzfaágakra  utal. A szenvedés 2. vasárnapja név a húsvéti idő utolsó két hetére, a szenvedés idejére utal; ezen belül a  feketevasárnaphoz képest a 2. vasárnap a virágvasárnap. Liturgiájának sajátossága a barkaszentelés, a  virágvasárnapi körmenet és evangéliumként a passió, lehetőleg énekelve.   Kapcsolódó anyagok: fényképek, passió énekelve, nagyheti szertartásrend.
Fényépek
Új stációk Balatonkilitin “A hívek kezdeményezésére, a családok adományából a Siófok-Balatonkiliti római katolikus egyházközség  keresztúti stációkat állíttatott a kiliti templomkertben.Ünnepélyes megáldására nagypénteken 10 órakor kerül sor,  összekötve az ilyenkor szokásos keresztúti ájtatosság elimádkozásával – tájékoztatott Gárdonyi Máté, plébános.  Megtudtuk azt is, hogy eddig nem építettek Siófokon és környékén teljes, azaz 14 állomásból álló kálváriát. A stációk képei Ágoston-Papp Mónika keramikus művész alkotásai.” (www.sonline.hu) A keresztút (lat. via crucis, via dolorosa) eredetileg az az  útvonal, melyen a hagyomány szerint Jézus a kereszttel a Praetoriumtól kiment a Golgotára. Kapcsolódó anyagok: fényképek, stációk megáldása, nagyheti szertartásrend, SONLINE cikk
Fényképek
Húsvéti Szent Háromnap (Sacrum Triduum Paschale) Krisztus keresztre feszítésének, sírbatételének és feltámadásának három napja, vagyis az az időszak, amikor a  megváltás legnagyobb titkait ünnepeljük a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétől a húsvétvasárnapi esti  dicséretig tartó három nap. Ez az egész egyházi év tetőpontja. Nagycsütörtök ünnepi liturgiájának a középpontjában  az eukarisztia és a papság alapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa áll. Nagypénteken az Úr szenvedését és  kereszthalálát ünnepli az Egyház. Nagyszombaton az Egyház az Úr sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról  elmélkedik. A legrégebbi hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12, 42). A húsvéti  vigília az Úr második eljövetel-várásának is ünneplése.   Kapcsolódó anyagok: passió ének, utolsó vacsora emlékmiséje, kereszthódolat, húsvéti vigília, szertartásrend  
Passió-ének
Ministráns Találkozó Kaposváron Nyolcvan ministráns találkozott május 6-án, szombaton a kaposvári Jézus Szíve-templomban. A ministránsokat  Borza Miklós, az egyházmegye ministránsreferense köszöntötte, majd Vida Zoltán kispap tanúságtétele hangzott el,  melynek során a szeminarista kiemelte, hogy papi hivatását ministránsként kapta. A szentmisén Papp Szabolcs  káplán a nap szentjéről, Savio Domonkosról emlékezett meg szentbeszédében. Délután a templom közelében lévő  Pécsi utcai általános iskolában folytatódott a program, ahol Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere, világbajnok  kenus beszélt a sport szeretetéről. Sor került még egy meglepetésre is: Magyary Timót, a Virtuózok műsorában  elődöntőbe jutott szaxofonos, a kaposvári Jézus Szíve-templom ministránsa játszott társainak. Kapcsolódó anyagok: fényképek, magyarkurir cikk  
Fényképek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó - 2017. tavasz “Tavaly ünnepelte alapításának nyolcszázadik évfordulóját a domonkos rend, ennek jegyében szervezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 20-án. A nap mottója Jézus szavait idézte: „Én vagyok az igazság!” A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által felkért témafelelős szerzetesrend által szervezett nagymarosi találkozó  reggeli imával kezdődött, amelyet a domonkos nővérek vezettek a Boanergész zenekarral közösen. A szerzetesi  zsolozsmával záruló imaalkalmon elhangzó fohász, „Uram, mutasd meg az utat, amin járnom kell!”, már a főelőadás  gondolatvilágába vezette a jelenlévőket, akik hazai egyházmegyékből, valamint Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről  és Erdélyből érkeztek Nagymarosra. Kapcsolódó anyagok: fényképek, plakát, magyarkurír cikk, nagymarosi levél, előadás hanganyaga
Fényképek
Elsőáldozás Balatonkilitin (2017. június 5. - Pünkösdhétfő) Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust imádás illeti meg. Az Oltáriszentség vétele a legbensőségesebben  egyesít Istennel. Teljes értelemben az Eucharisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.  Ezt az emlékezetet az Egyház a legelső idők óta ünnepelte, s annak legrégibb írásos szövegét őrizte meg. Az  Eucharisztiában tehát ott van az üdvösség egész eseményének a megjelenítése: a megtestesülés, a kereszthalál, a  feltámadás és a Szentlélek elküldése. Pünkösdhétfőn 17 hittanos gyermek járult az oltárhoz, hogy Krisztus Testét szívükbe zárják, a szeretet útján járjanak. Kapcsolódó anyagok: fényképek, lelkitükör, énekek
Fényképek
Dobozy István atya platinamiséje Balatonkilitin Dobozy István, a Váci Egyházmegye legidősebb lelkipásztora június 14-én ünnepli pappá szentelésének 75.  évfordulóját. Ez alkalomból június 11-én platinamisét mutatott be a siófok-balatonkiliti templomban, ahol nyugdíjas  kisegítőként tíz éven át volt a hívek szeretett lelkiatyja. A Szentháromság vasárnapi ünnepi szentmisén, melyen a  jubiláns hálát adott a háromnegyed évszázados papi szolgálat kegyelmeiért, a Kaposvári Egyházmegye nevében  Tomanek Péter püspöki kancellár köszöntötte. Dobozy István 1919. október 28-án született Budapesten, és 1942-ben szentelték pappá a váci székesegyházban. Kapcsolódó anyagok: fényképek, magyarkurir cikk  
Fényképek
Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum
Napközis tábor Balatonkilitin (2017. július 10-14.) Második alkalommal tartottunk napközis jellegű hittanos tábort Balatonkilitin. A tábor célja, hogy a gyerekek jól  érezzék magukat, hasznosan töltsék nyári szünetüket, s szüleik jó helyen tudhassák őket. A nyárias idő jó alapot  adott a tervezett programjainknak. A hét első felében meglátogattuk a Máltai Szeretetszolgálathoz tartozó idősek  otthonát, a Bella Állatparkot, sétáltunk a Sió partján, meglestük a kenyérkészítés titkait a Royal sütöde jóvoltából.  Szerdán strandos napot tartottunk a Balatonon, majd a hét második felében ellátogattunk a ságvári Bújó-likhoz és a  Kiliti Virág műhelybe. Vendégelőadóként a kórháztól Prof. Simon Kornél belgyógyászt, a rendőrségtől pedig Borbás  Péter százados urat hívtuk. Köszönünjük a sok támogatást, adományt és segítséget az egyházközségünk tagjainak! Kapcsolódó anyagok: fényképek, napirend, zenés képvetítés, tábor weboldala
Fényképek
Jótékonysági tábor Balatonkilitin (2017. július 24-29.) Plébániánk évek óta szervez jótékonysági táborokat a katolikus bál bevételeiből. Idén nyáron kalocsai hittanosokat hívtunk meg Kilitire, hogy az egy hetes tábor ideje alatt megismerjék Siófok nevezetességeit, strandoljanak, kellemes napokat éljenek át. Programjaink között megtalálható volt egy siófoki séta, állatkert, fürdés, látogatás a Royal  sütödében és a Kiliti Virágboltban, megnéztünk egy tűzoltó és egy kutyás bemutatót, sétahajóztunk, elutaztunk  Veszprémbe és Balatonfűzfőre, majd részt vettünk a nyimi falunapon is. Köszönjük a kiliti és siófoki hívek  adományait, melyből megvalósulhatott ez az élményekkel teli nyári tábor! Kapcsolódó anyagok: fényképek, videó, napirend, Somogyi Hírlap cikk  
Videó
Havas Boldogasszony zarándoklat (2017. augusztus 5.) Hazánk Iegrégibb ma is virágzó szent helye. Már a kora vaskortól áldozóhely a szomszédos földvár, ahol a kutak  mellett áldozó őseink, a pogány magyarok is áldozatokkal esdették Istenük irgalmát. A keresztény Szentkút az 1845. évi kanonika vizitációs okmány szerint 600 évnél régibb. Az európai hírű tudós, Radó Polikárp Pásztor Lajos alapján,  a Pozsony melletti Mária völgye, az óbudai Szűz Mária-templom mellett a jásdi Szűz Mária-kápolnát tartja a legrégibb és legjelentősebb középkori kegyhelynek, ahová őseink elzarándokoltak. Mivel a török korban majd minden  elpusztult, nagyon kevés adat maradt fenn. Tovább -->  Kapcsolódó anyagok: fényképek, Havas Boldogasszony, Jásd-Szentkút, Nádasdy-kastély
Fényképek
XII. Siófoki Gazdanap - Böjte Csaba atya A rendezvény első napja a Magyarok Kenyere Program részeként valósult meg, amely során egyesítették a gazdák által felajánlott búzaadományokat. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Dr. Gárdonyi Máté plébános és Bozsoki-  Sólyom János református lelkész Hálaadó Ökumenikus Istentiszteletet tartott 18:00-tól, amely keretén belül  megáldották az összeöntött búzaadományt. Csaba testvér beszédében kiemelte a békét, mint összetartó erőt,  említést tett a Közel-keleti élményeiről és felszólította a keresztény híveket a béke és a szeretet folyamatos  gyakorlására. Az esemény évről-évre egyre több programmal várja az idelátogatókat, igazi családi programmá nőtte  ki magát az évek során. Kapcsolódó anyagok: fényképek, videó, istentisztelet énekei
Videó
III. Fraknói Nyári Akadémia Harmadik alkalommal rendezték meg az MTA Lendület program égisze alatt életre hívott Fraknói Nyári Akadémiát.  Az egyháztörténeti seregszemlének ezúttal Tihany adott otthont augusztus 7. és 10. között. Idén egyaránt részt  vettek az eseményen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Pécsi  Tudományegyetem oktatói és hallgatói, valamint kutatók és levéltárosok. Az immár az MTA–PPKE Fraknói Vilmos  Római Történeti Kutatócsoport keretein belül megrendezett gyűlés két kurátora az elmúlt évekhez hasonlóan  Gárdonyi Máté és Tusor Péter, igazgatója Kanász Viktor volt. Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk  
magyarkurír
Andocsi zarándoklat (2017. augusztus 19.) A szent helyek felkeresése már a korai középkortól kezdve a keresztény vallásgyakorlat része volt. A hagyomány  társadalmi jelentése és személyes tartalma minden időben az adott kor vallásosságának függvénye és egyfajta tükre  volt.A zarándoklat olyan intenzív élmények birtokába juttatja a zarándokokat, amelyek szükségesek számukra  vallásosságuk megéléséhez és megerősödéséhez. Azért válhatott ismét népszerűvé ez a hagyomány, mert rendkívül  telített: egyszerre mozdítja meg az ember testét, szellemét, érzelmeit és gondolatait. (ujember.hu) Idén 35-en indultunk el gyalog Andocsra, hogy az úton imádkozva, énekelve kérleljük Szűz Anyánkat, s közben-  járásáért hálánkat kimutassuk. Köszönjük a zarándokok áldozatvállalását, a szervezők segítőkészségét! Kapcsolódó anyagok: fényképek, imalap, prédikáció, plakát
Képek
Kirándulás a ságvári Képes-fához (2017. szeptember 16.) A Képes-fa alatt (ahogy elnevezték) pihentek és imádkoztak a zarándokok, de Gám-pusztáról is hoztak le kalácsot  és hűvös aludttejet a fáradt hívek megvendégelésére. Gyalogos búcsújárók utoljára 1951-ben jöttek Fehérvárról a  Képes-fa irányába. A fehérváriakon kívül a környék búcsújárói is útba ejtették a fát, így a ságváriak is, akik  szeptember második vasárnapján keresték fel az andocsi Szűz Máriát. Ezen út egyik pihenője a Jabára vezető út  mellett, a 300 évesnek mondott tölgyfa alatt volt, amelynek törzsén volt elhelyezve egy Szent Vendelt ábrázoló  festmény, amelyen a szent bárányokkal körülvéve látható. Kapcsolódó anyagok: fényképek, plakát, Képes-fa története, Szent Vendel élete, sonline.hu cikk  
fényképek
Ars Sacra Fesztivál 2017 Az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretében megrendezett programra Siófokon 2017. szeptember 23-án 19  órától a Balatonkiliti Református Templomban került sor, ahol szakrális jellegű műsorral vártuk a kedves érdeklődőket! Az európai hírű Ars Sacra keretében hetedik alkalommal megrendezett program a Reformáció 500 éves évfordulója,  a Szent László év és a Kodály Zoltán emlékév tiszteletére állt össze. Fellépők: Siófoki Női Kar, Ságvári Kamarakórus, Baptista Énekkar, Székely Zsuzsa, Hajsó Tibor, Porczió Luca, Weiner Leó Zeneművészeti Iskola diákjai. Mindenkinek köszönjük az áldozatos munkáját, készületét és a lelkes jelenlétét! Kapcsolódó anyagok: fényképek, videó, plakát, program, közös ének, kotta, Somogyi Hirlap cikk, SzuperInfo cikk 
fényképek
Teremtés Ünnepe 2017 Isten világ iránti szeretete abban is megnyilvánul, hogy „az ige magvait” már a teremtéskor belevetette a világba.  Így az ember, bár a bűn mélyen megsebezte, szíve mélyén alkalmas az Ige befogadására, a megtérésre. Sőt:  emberként nem tudunk igazán teljessé válni, ha nem megyünk át a megtérés folyamatán, az Istentől teremtett emberi természetbe beleírt lépcsőfokai vannak. Ez abban is tükröződik, hogy mindenféle fontos, életünket alakító újdonság  elfogadásának folyamatában visszacseng ez a „megtérésre rendeltsé-günk”. A nálunk nagyobb, minket valamennyire  is felülmúló Jó elfogadása ahhoz hasonlóan szokott végbemenni életünkben, mint a Krisztusra való rátalálás.  Kapcsolódó anyagok: ságvári fényképek, kiliti fényképek, plakát, központi kiadvány, Somogyi Hirlap cikk
fényképek
Hitoktatói továbbképzés ősszel Kaposváron Szeptember 30-án hitoktatói lelki napot tartottak a kaposvári püspökségen. A program szentmisével kezdődött,  melyet Varga László megyéspüspök celebrált. Prédikációjában elmondta: „Isten országa olyan, mint a háló, amit a  tengerbe vetnek, s mindenféle halat összefog. Nem a mi dolgunk megállapítani a halakról, hogy hitvány, vagy jó.  Mégis sok időt töltünk azzal, hogy ezt megállapítsuk, és azzal is, hogy szétválogassuk a halakat, s ha kell, akkor  kidobjuk a hitványát. Hagyhatnánk valamit az angyalokra is. Mert ez az ő dolguk lesz, a világ végén. Miért nem  engedi meg Isten a gyomlálást? Mert azt szeretné, hogy amit mi hitványnak vagy konkolynak érzünk, az átváltozzon,  átalakuljon. Istennek van ideje. Azt szeretné, hogy ha te búzának tartod magadat, akkor élj úgy, hogy körülötted  minden átváltozzon és átalakuljon. Kapcsolódó anyagok:fényképek, egyházmegyei cikk, magyarkurir cikk, előadás hanganyaga
fényképek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó (2017. október 7.) Sokakat vonzott Nagymarosra az idei őszi ifjúsági találkozó. Az imádság témájával meghirdetett október 7-i  országos lelkinap főelőadója és a közös szentségimádás vezetője Nagy Bálint SJ volt. „Imádkozzátok az életeteket,  és éljétek az imátokat” – buzdított a záró szentmisében Varga László püspök. A színes októberi reggelen ezernyi  fiatal és felnőtt gyülekezett a nagymarosi római katolikus plébánia kertjében, ahol Sillye Jenő és barátai énekes  reggeli imádságával vette kezdetét az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Az ország minden egyházmegyéjéből,  határon túli közösségekből is érkeztek résztvevők, majd’ minden korosztályt képviselve. Tovább a cikkre--> Kapcsolódó anyagok: fényképek, szentmise, Nagy Bálint SJ, Kerényi Lajos SJ, plakát, magyarkurir.hu, csoportkép
fényképek