Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2018
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
VIII. Katolikus bál Siófokon           2018.      január      27-én      újra      megrendezésre      került      hagyományos      egyházközségi      katolikus      bálunk,      ismét      a     siófoki      Piroska   Csárdában.     Az      ünnepi      estet            Dr.      Gárdonyi      Máté      kiliti      plébános      és      Vörös      Péter      siófoki      káplán     nyitotta      meg,      a      bál   házigazdája      Csötönyi      Anikó      volt.      Az      élőzenét      a      Riviera      Cafe      zenekar      szolgáltatta.     Felléptek:      Siófoki   Amatőr   Művészeti   Egyesület   mazsorett   csoportjai   és   az   Ehule   Formáció.      Az      est      jótékonysági     bevételeit      a      kórházi   kápolna   kialakítására   fogjuk      fordítani.      Köszönjük      minden      kedves      bálozónak,      hogy jelenlétükkel      támogatták      egyházközségi      célunkat,      köszönjük      az      adományozóinknak      a      felajánlásokat      és      a     szervezők áldozatos munkáját! Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   plakát, weboldal, Somogyi Hírlap cikk
fényképek
XX. Ifjúsági Találkozó Balatonszemesen (2018. február 3.)          „Lesztek   szívesek   segíteni   a   megváltásban?„    –   hangzott   el   a   kérdés   a   délelőtt   folyamán   többször   Kerényi   Lajos atya   szájából   az   egyházmegye   fiataljainak   rendezett   találkozón.   Mindenki   Lajos   atyája   egységre   és   reményre   szólított fel.   Gyermeknek   és   fölnőttnek   egyaránt   szóltak   intései,   hogy   harcoljunk   a   kereszténység   ellenerőivel,   az   istentelen világgal, mely megpróbálja elvenni a családban, Krisztusban való egységet, a lendületet.          A   keresztényeknek   nem   lehet   leállni   –   mondta.   Értékes   gondolataiból   az   egyik   legfontosabb   volt,   amikor   az ünnepről   beszélt.   „Az   ünnepeink   megszűnőben   vannak.   Sok   ember   számára   csak   évente   ismétlődő   ünnepek   vannak. Jókat   eszünk,   iszunk,   alszunk,   másról   nem   szól   az   ünnep.   Az   ünnep   ezzel   szemben   az   idő,   amikor   a   földi   találkozik az    égiekkel.    Az    emberi    idő    Isteni    jelenlétét    kell    keresni    az    ünnepekben.”    Lajos    atya    előadását    kiscsoportos beszélgetések    követték,    melyek    keretében    a    fiatalok    választ    kerestek    saját    hitükkel    kapcsolatos    kérdéseikre, beszélgettek   arról,   mit   jelent   a   közösség   és   hogy   szerethetők-e.   A   gyermekeket   kétféle   program   várta   a   délelőtt folyamán:   kézműves   foglalkozásokon   ajándékokat   készíthettek   maguknak   és   az   otthon   maradottaknak   (ferences nővérek,   a   balatonszemesi   hitoktató   és   testvére   vezetésével),   illetve   padlóképes   pedagógia   keretében   (Sipos   Edit   és a   kaposvári   Kett-kommandó   közreműködésével)   megismerhették   és   egy   közös   padlóképpel   megjeleníthették   Jézus bemutatását a templomban. A történet és a közös munka a kisebb gyermekek figyelmét is az egység és a remény fontosságára irányította. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   egyházmegyei cikk,   plakát
videó
fényképek
Ökumenikus Imahét (2018. január 21-28.)         A   szervezők   által   választott   ige    így   hangzik   „Jobbod,Uram,   dicső   az   erőtől…”      „Uram,   a   jobbod   kitûnik   erejével…” (2Móz/Kiv   15,6).   Ezzel   azt   szerették   volna   tudtunkra   adni,   hogy   az   Isten   ereje   mindennél   erôsebb.   Így   olvassuk   a Római   levélben:   „Ha   Isten   velünk   ki   lehet   ellenünk”   (Róm   8,31).   Ezek   az   igék   mindannyiunk   számára   az   Isten erejérôl,   hatalmasságáról   tanúskodnak,   arról,   hogy   ezt   a   teremtett   világot   az   Isten   kormányozza.   Mi   emberek   olykor szembemegyünk   az   Istennel,   de   sosem   szabad   elfelejtenünk,   hogy   mi   sokkal   gyengébbek   vagyunk   nélküle   és   a   mi vélt erônk csak ideig-óráig tud szembemenni az Isten akaratával, mert az Isten mindig diadalmaskodik felettünk. Kapcsolódó anyagok:   Ságvár,   Nyim,   Balatonkiliti,   imaüzet
imafüzet
IX.Országos Irgalmasság Konferencia Kaposváron          Április   7-én   az   irgalom   városa   volt   Kaposvár.   A   székesegyházban   és   a   közelében   álló   épületekben   rendezték meg ugyanis az Isteni Irgalmasság kilencedik konferenciáját, „Bizalom az irgalmas Istenben” címmel. Kaposvár   főtere   családiasan   otthonos,   és   éppen   múlt   szeptemberben   választották   Európa   legszebb   főterének.   Jó   ide megérkezni,    mert    kicsit    meseszerű,    mesefilmbe    illő    a    szombat    reggel    félig-meddig    még    csak    ébredező    város. Akárcsak   a   Kapos   szálloda   kávézójában   kapott   gyűszűnyi   presszókávé,   amely   kollégám   szerint   valóságos   esszencia: finom   is,   rekorderős   is,   igazi   tudósítónak   való. A   templomból   dicsőítő   énekek   hallatszanak   ki,   az   előtte   gyülekezők   és az   odabent   helyet   foglalók   egyaránt   derűsen   várakoznak.   Ünnepélyes   hangulatban   vagyunk,   és   mégis   olyan   itt lennünk, mintha hazaérkeztünk volna. A   mise   főcelebránsa   Beer   Miklós,   és   itt   van   segédpüspöke,   Varga   Lajos   is.   A   megjelenteket   a   házigazda,   Varga László   üdvözli. A   váci   püspök   megemlíti:   ez   az   első   alkalom,   hogy   Katona   István   nyugalmazott   egri   segédpüspök,   az irgalmasságnak    szentelt    konferenciák    kezdeményezője-apostola    egészségi    állapota    miatt    nem    lehet    jelen.    „De lélekben bizonyára velünk van ő is” – teszi hozzá. Az   olvasmány   Az   apostolok   cselekedeteiből   az   ősegyház   egy   szív–egy   lélek,   minden   egyes   tagjáról   gondoskodó voltáról   szól,   amelyben   nem   lehetett   szűkölködő;   a   szentleckében   János   első   levele   azt   hangsúlyozza,   hogy   hitünk győzelem   a   világ   felett,   az   evangéliumban   pedig   Jézus   feltámadása   után   kétszer   is   megjelenik   a   tanítványoknak, köztük a kételkedő Tamásnak. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   magyarkurir.hu cikk,   plakát
videó
fényképek
Elsőáldozás és Bérmálás Siófok-Balatonkilitin           Több   éves   hitoktatás   és   felkészülés   után   fiataljaink   eljutottak   a   szentségek   felvételéig.   A   14   elsőáldozó   és   24 bérmálkozó   hittanos   találkozott   Isten   szeretetével   a   kegyelmi   élet   ezen   ünnepein. A   bérmálkozók   életére   Varga   László püspök    atya    kérte    a    Szentlélek    közbenjárását,    erősítését    és    ajándékait.    Az    április    19-i    bérmálást    követte Pünkösdhétfőn   az   első   szentáldozás   ünnepe.   A   Ságvárról   és   Kilitiről   összegyűlt   hittanos   diákok   a   szentgyónásukat elvégezve   vették   magukhoz   Krisztus   testét   a   szentostyában.   “…és   tanítsátok   meg   őket   mindannak   a   megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”  (Mt 28,20) Kapcsolódó anyagok:   fényképek a bérmálásról,   Varga László püspök szentbeszéde,   fényképek az elsőáldozásról
fényképek
Kaposváron, az egyházmegye alapításának 25. évfordulóján          A   Kaposvári   Egyházmegye   május   26-án,   szombaton   alapításának   25.   évfordulóját   ünnepelte   Kaposváron.   És   az egész    várost    ünneplésre    invitálta.   A    jubileumi    szentmise    főcelebránsa    Erdő    Péter    bíboros,    prímás,    esztergom- budapesti   érsek   volt. A   püspökök,   a   papok   és   a   ministránsok   hosszú   sora,   amint   bevonulnak   a   székesegyházba,   már az ünnep kezdetén jelzi, mennyire kivételes a mai ünnep.         A   mise   kezdetén   felolvassák   Ferenc   pápa   levelét,   amelyben   jókívánságait   küldi,   hálát   ad   az   egyházmegye   elmúlt   25 évéért,   és   megújulásra,   a   missziós   küldetés   központjává   válásra   buzdítja   az   egyházmegyét.   A   mise   végén   Varga László   köszönetet   mond   az   ünnepen   megjelenteknek   és   mindazoknak,   akik   az   elmúlt   25   évben   az   egyházmegyéért tettek.   Majd   a   nyugalmazott   püspök,   Balás   Béla   emlékplakettet   vesz   át   hosszú   szolgálatáért,   és   szintén   mond   néhány köszönő szót.       A   katolikus   iskola   tornatermében   helyi   katolikus   közösségek   mutatkoznak   be,   és   amikor   odaérkezünk,   éppen fogócskaszerű   játék   zajlik.   Szita   Károly   polgármester   a   25   évvel   ezelőtti   egyházmegye-alapításról   beszél   a   főtéren. Arról   a   lelki   többletről,   amit   a   rendszerváltáshoz   a   kommunista   időkben   hősiesen   helytálló,   megtörhetetlen   Balás   Béla kaposvári    megjelenése,    püspöki    működése    jelentett.    És    az,    hogy    erkölcsi    értelemben    biztos    pont    volt    a    város számára.   Varga   László   már   csak   néhány   szót,   a   köszönet   szavait   teszi   hozzá   ehhez,   és   azon   reményének   ad   hangot, hogy a város és az egyházmegye továbbra is kiválóan együtt tud majd működni. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   az ünnepi szentmise,   magyarkurir.hu cikk,   plakát,   programrend
cikk
fényképek