Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2018
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
VIII. Katolikus bál Siófokon           2018.      január      27-én      újra      megrendezésre      került      hagyományos      egyházközségi      katolikus      bálunk,      ismét      a     siófoki      Piroska   Csárdában.     Az      ünnepi      estet            Dr.      Gárdonyi      Máté      kiliti      plébános      és      Vörös      Péter      siófoki      káplán     nyitotta      meg,      a      bál   házigazdája      Csötönyi      Anikó      volt.      Az      élőzenét      a      Riviera      Cafe      zenekar      szolgáltatta.     Felléptek:      Siófoki   Amatőr   Művészeti   Egyesület   mazsorett   csoportjai   és   az   Ehule   Formáció.      Az      est      jótékonysági     bevételeit      a      kórházi   kápolna   kialakítására   fogjuk      fordítani.      Köszönjük      minden      kedves      bálozónak,      hogy jelenlétükkel      támogatták      egyházközségi      célunkat,      köszönjük      az      adományozóinknak      a      felajánlásokat      és      a     szervezők áldozatos munkáját! Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   plakát, weboldal, Somogyi Hírlap cikk
fényképek
XX. Ifjúsági Találkozó Balatonszemesen (2018. február 3.)          „Lesztek   szívesek   segíteni   a   megváltásban?„    –   hangzott   el   a   kérdés   a   délelőtt   folyamán   többször   Kerényi   Lajos atya   szájából   az   egyházmegye   fiataljainak   rendezett   találkozón.   Mindenki   Lajos   atyája   egységre   és   reményre   szólított fel.   Gyermeknek   és   fölnőttnek   egyaránt   szóltak   intései,   hogy   harcoljunk   a   kereszténység   ellenerőivel,   az   istentelen világgal, mely megpróbálja elvenni a családban, Krisztusban való egységet, a lendületet.          A   keresztényeknek   nem   lehet   leállni   –   mondta.   Értékes   gondolataiból   az   egyik   legfontosabb   volt,   amikor   az ünnepről   beszélt.   „Az   ünnepeink   megszűnőben   vannak.   Sok   ember   számára   csak   évente   ismétlődő   ünnepek   vannak. Jókat   eszünk,   iszunk,   alszunk,   másról   nem   szól   az   ünnep.   Az   ünnep   ezzel   szemben   az   idő,   amikor   a   földi   találkozik az    égiekkel.    Az    emberi    idő    Isteni    jelenlétét    kell    keresni    az    ünnepekben.”    Lajos    atya    előadását    kiscsoportos beszélgetések    követték,    melyek    keretében    a    fiatalok    választ    kerestek    saját    hitükkel    kapcsolatos    kérdéseikre, beszélgettek   arról,   mit   jelent   a   közösség   és   hogy   szerethetők-e.   A   gyermekeket   kétféle   program   várta   a   délelőtt folyamán:   kézműves   foglalkozásokon   ajándékokat   készíthettek   maguknak   és   az   otthon   maradottaknak   (ferences nővérek,   a   balatonszemesi   hitoktató   és   testvére   vezetésével),   illetve   padlóképes   pedagógia   keretében   (Sipos   Edit   és a   kaposvári   Kett-kommandó   közreműködésével)   megismerhették   és   egy   közös   padlóképpel   megjeleníthették   Jézus bemutatását a templomban. A történet és a közös munka a kisebb gyermekek figyelmét is az egység és a remény fontosságára irányította. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   egyházmegyei cikk,   plakát
videó
fényképek
Ökumenikus Imahét (2018. január 21-28.)         A   szervezők   által   választott   ige    így   hangzik   „Jobbod,Uram,   dicső   az   erőtől…”      „Uram,   a   jobbod   kitûnik   erejével…” (2Móz/Kiv   15,6).   Ezzel   azt   szerették   volna   tudtunkra   adni,   hogy   az   Isten   ereje   mindennél   erôsebb.   Így   olvassuk   a Római   levélben:   „Ha   Isten   velünk   ki   lehet   ellenünk”   (Róm   8,31).   Ezek   az   igék   mindannyiunk   számára   az   Isten erejérôl,   hatalmasságáról   tanúskodnak,   arról,   hogy   ezt   a   teremtett   világot   az   Isten   kormányozza.   Mi   emberek   olykor szembemegyünk   az   Istennel,   de   sosem   szabad   elfelejtenünk,   hogy   mi   sokkal   gyengébbek   vagyunk   nélküle   és   a   mi vélt erônk csak ideig-óráig tud szembemenni az Isten akaratával, mert az Isten mindig diadalmaskodik felettünk. Kapcsolódó anyagok:   Ságvár,   Nyim,   Balatonkiliti,   imaüzet
imafüzet
IX.Országos Irgalmasság Konferencia Kaposváron          Április   7-én   az   irgalom   városa   volt   Kaposvár.   A   székesegyházban   és   a   közelében   álló   épületekben   rendezték meg ugyanis az Isteni Irgalmasság kilencedik konferenciáját, „Bizalom az irgalmas Istenben” címmel. Kaposvár   főtere   családiasan   otthonos,   és   éppen   múlt   szeptemberben   választották   Európa   legszebb   főterének.   Jó   ide megérkezni,    mert    kicsit    meseszerű,    mesefilmbe    illő    a    szombat    reggel    félig-meddig    még    csak    ébredező    város. Akárcsak   a   Kapos   szálloda   kávézójában   kapott   gyűszűnyi   presszókávé,   amely   kollégám   szerint   valóságos   esszencia: finom   is,   rekorderős   is,   igazi   tudósítónak   való. A   templomból   dicsőítő   énekek   hallatszanak   ki,   az   előtte   gyülekezők   és az   odabent   helyet   foglalók   egyaránt   derűsen   várakoznak.   Ünnepélyes   hangulatban   vagyunk,   és   mégis   olyan   itt lennünk, mintha hazaérkeztünk volna. A   mise   főcelebránsa   Beer   Miklós,   és   itt   van   segédpüspöke,   Varga   Lajos   is.   A   megjelenteket   a   házigazda,   Varga László   üdvözli. A   váci   püspök   megemlíti:   ez   az   első   alkalom,   hogy   Katona   István   nyugalmazott   egri   segédpüspök,   az irgalmasságnak    szentelt    konferenciák    kezdeményezője-apostola    egészségi    állapota    miatt    nem    lehet    jelen.    „De lélekben bizonyára velünk van ő is” – teszi hozzá. Az   olvasmány   Az   apostolok   cselekedeteiből   az   ősegyház   egy   szív–egy   lélek,   minden   egyes   tagjáról   gondoskodó voltáról   szól,   amelyben   nem   lehetett   szűkölködő;   a   szentleckében   János   első   levele   azt   hangsúlyozza,   hogy   hitünk győzelem   a   világ   felett,   az   evangéliumban   pedig   Jézus   feltámadása   után   kétszer   is   megjelenik   a   tanítványoknak, köztük a kételkedő Tamásnak. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   magyarkurir.hu cikk,   plakát
videó
fényképek
Elsőáldozás és Bérmálás Siófok-Balatonkilitin           Több   éves   hitoktatás   és   felkészülés   után   fiataljaink   eljutottak   a   szentségek   felvételéig.   A   14   elsőáldozó   és   24 bérmálkozó   hittanos   találkozott   Isten   szeretetével   a   kegyelmi   élet   ezen   ünnepein. A   bérmálkozók   életére   Varga   László püspök    atya    kérte    a    Szentlélek    közbenjárását,    erősítését    és    ajándékait.    Az    április    19-i    bérmálást    követte Pünkösdhétfőn   az   első   szentáldozás   ünnepe.   A   Ságvárról   és   Kilitiről   összegyűlt   hittanos   diákok   a   szentgyónásukat elvégezve   vették   magukhoz   Krisztus   testét   a   szentostyában.   “…és   tanítsátok   meg   őket   mindannak   a   megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”  (Mt 28,20) Kapcsolódó anyagok:   fényképek a bérmálásról,   Varga László püspök szentbeszéde,   fényképek az elsőáldozásról
fényképek
Kaposváron, az egyházmegye alapításának 25. évfordulóján          A   Kaposvári   Egyházmegye   május   26-án,   szombaton   alapításának   25.   évfordulóját   ünnepelte   Kaposváron.   És   az egész    várost    ünneplésre    invitálta.   A    jubileumi    szentmise    főcelebránsa    Erdő    Péter    bíboros,    prímás,    esztergom- budapesti   érsek   volt. A   püspökök,   a   papok   és   a   ministránsok   hosszú   sora,   amint   bevonulnak   a   székesegyházba,   már az ünnep kezdetén jelzi, mennyire kivételes a mai ünnep.         A   mise   kezdetén   felolvassák   Ferenc   pápa   levelét,   amelyben   jókívánságait   küldi,   hálát   ad   az   egyházmegye   elmúlt   25 évéért,   és   megújulásra,   a   missziós   küldetés   központjává   válásra   buzdítja   az   egyházmegyét.   A   mise   végén   Varga László   köszönetet   mond   az   ünnepen   megjelenteknek   és   mindazoknak,   akik   az   elmúlt   25   évben   az   egyházmegyéért tettek.   Majd   a   nyugalmazott   püspök,   Balás   Béla   emlékplakettet   vesz   át   hosszú   szolgálatáért,   és   szintén   mond   néhány köszönő szót.       A   katolikus   iskola   tornatermében   helyi   katolikus   közösségek   mutatkoznak   be,   és   amikor   odaérkezünk,   éppen fogócskaszerű   játék   zajlik.   Szita   Károly   polgármester   a   25   évvel   ezelőtti   egyházmegye-alapításról   beszél   a   főtéren. Arról   a   lelki   többletről,   amit   a   rendszerváltáshoz   a   kommunista   időkben   hősiesen   helytálló,   megtörhetetlen   Balás   Béla kaposvári    megjelenése,    püspöki    működése    jelentett.    És    az,    hogy    erkölcsi    értelemben    biztos    pont    volt    a    város számára.   Varga   László   már   csak   néhány   szót,   a   köszönet   szavait   teszi   hozzá   ehhez,   és   azon   reményének   ad   hangot, hogy a város és az egyházmegye továbbra is kiválóan együtt tud majd működni. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   az ünnepi szentmise,   magyarkurir.hu cikk,   plakát,   programrend
cikk
fényképek
Napközis hittantábor Balatonkilitin          A   nyarat   hagyományosan   napközis   táborral   kezdték   hittanosaink,   hogy   kipihenjék   a   tanév   fáradalmait,   a   közös munkát. A   június   25-ével   kezdődő   héten   37-en   gyűltünk   össze   reggelente   a   tábornak   otthont   adó   Galerius   Vendégház közösségi   termében,   hogy   jól   érezhessük   magunkat   a   közösségben.   A   hittanosok   foglalkozásait   a   tiszakécskei fiatalok,   egyetemisták,   pedagógusok   segítették.   Közös   napjainkon   ellátogattunk   a   Bella   Állatparkba ,   a   Kiliti   Virág műhelyébe,   a   Máltai   Szeretetszolgálat   idősgondozó   központjába,    a   Siófoki   Önkormányzat   hivatalába,   meglátogattak bennünket   a   tűzoltók,   a   Vöröskereszt   önkéntesei,   a   rendőrök   és   a   Kutyákkal   a   gyermekekért   alapítvány   munkatársai. A   balatoni   strandolás   helyszínét   a   Szent   Anna   Plébánia   biztosította.   A   reggelit,   tízórait   a   Royal   Pékség    sütödéje készítette, ahová üzemlátogatásra is elmehettünk. Köszönjük minden kedves támogatónknak a sok segítséget! Kapcsolódó anyagok: videó,   fényképek,   weblap,   napirend,   cikk
videó
Ars Sacra Fesztivál - Nyitott Templomok Napja Ságváron          Az   országos,   Ars   Sacra   elnevezésű   kulturális   rendezvénysorozatban   idén   Ságvár   felekezeteinek   hívei   is   részt vettek.   A   szombat   esti   rendezvényen   fellépett   templomunkban   a   budapesti   Sentimento    vonósnégyes,   melynek   tagjai hangszert   oktató   zenetanárok,   kiváló   felkészültségű   művészek.   A   formáció   bevezetett   bennünket   az   Istent   kereső zeneszerzők   világába,   dallamaikkal   kifejezve   annak   finom,   művészi   teljességét.   A   vonósnégyes   tagjai:   Prohászka Ágnes,   Juhász   Mónika,   Haraszti   Krisztina   és   Palojtay   Ágnes.   Az   est   a   református   templomban   folytatódott   tovább, fellépett   a   Ságvári   Női   Kar,   Oláh   Nóra   és   Bozsoki-Sólyom   Pál   hangszereikkel   dicsérték   az   Urat,   előadást   tartott Dancs Ferenc bibliaoktató is. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   Sentimento vonósnégyes koncertje
Sentimeno
Ars Sacra Fesztivál Balatonkilitin - Liturgia és ikonkiállítás          2018.   szeptember   22-én   Siófok-Balatonkilitin   Zajácz   Gábor   görögkatolikus   atya   által   bemutatott   Szent   Liturgián vehettek   részt   a   hívek.   Gábor   atya   homíliájában   az   apostolok   hitét   emelte   ki,   akik   Jézus   szavára   mindenüket otthagyták. Mivel   ez   az   esemény   az   Ars   Sacra   Fesztivál   keretein   belül   lett   megrendezve,   így   a   Liturgia   után   a   jelenlévők   –   egy előadás   keretében   -   a   bizánci   hagyományokat   is   megismerhették,   a   hívek   felajánlásaiból   megszervezett   ikonkiállítást is megtekinthették. A szervező, Soós Ferencné beszámolóját itt olvashatják. ----> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   hd.gorogkatolikus.hu cikk,   gorkatpecs.hu cikk, Soós Ferencné beszámolója
fényképek
VI. Sóstói Ifjúsági Találkozó          Hittanos   diákjainkkal   indultunk    útnak   kerékpárral   az   immáron   hatodszor   megrendezett   Sóstói   Ifjúsági   Találko- zóra.   A   környékbeli   fiatalokat   összegyűjtő   ifjúsági   nap   célja,   hogy   megismerjük   egymást,   találkozzunk   más,   hitüket komolyan   gyakorló   fiatalokkal   és   egy   vidám,   játékos   napot   töltsünk   együtt.   A   közös   szentmise   megszentelte   az alkalmat,   a   sorjáték   és   a   szellemi   vetélkedő   pedig   a   jó   hangulatot   biztosították.   Köszönjük   a   szervezők   meghívását, áldozatos   szervezői   munkáját,   a   finom   ebédet   és   a   lehetőséget,   hogy   diákjaink   fiatalos   környezetben   tapasztalhatják meg vallásukat. A programot a Szent Anna Plébánia szervezte Balatonszabadiból. Kapcsolódó anyagok: rövid videó,   fényképek,   plakát
videó
Buszos zarándoklat - Búcsúszentlászló, Somogyvár          Búcsúszentlászlóra   zarándokolt   hívő   közösségünk   Mária   születése   napjának   ünnepén,   Kisboldogasszonykor, szeptember    8-án.    A    buszos    zarándoklat    célja,    hogy    Szűz    Máriát    dicsérve    fohászkodjunk    közbenjárásáért. Tiszteletünket   az   út   alatt   rózsafüzér   formájában   fejeztük   ki,   majd   a   búcsúi   szentmisén   hálát   adtunk   a   sok   jóért,   ami egyházközségeinket    érte    az    elmúlt    évben.    Következő    állomásként    Somogyvárra    utaztunk,    ahol    Szent    Lászlóra emlékezve      megnéztük   a   híres   látogatóközpontot,   a   Szent   László   Nemzeti   Emlékhelyet.   Köszönjük   Szent   Lászlónak földi országunk irányítását, a szigorú, de igazságos törvényeit, melyekkel közelebb vitte hazánkat Isten országához! Kapcsolódó anyagok: fényképek,   Búcsúszentlászlóról,   rövid videó a látogatóközpontról
fényképek
Teremtés Hete ökumenikus imaalkalmak          2018-ban   immár   a   tízedik   alkalommal    kerül   sor   a   Teremtés   Hetének   megünneplésére   Magyarországon.   A Teremtés   Hetére   készülő   ökumenikus Teremtésvédelmi   Munkacsoport   ezúttal   a   következő   bibliai   igehelyet   választotta az   ünnep   témájául:   „…   mert   ahol   ketten   vagy   hárman   összegyűlnek   az   én   nevemben,   ott   vagyok   közöttük…”   (Mt 18,20).   Krisztus   tanítványainak   feladata   ugyanis   a   tanúságtétel   az   élő   Úrról   –   minden   korban   és   minden   helyzetben. Ez   a   tanúság   azonban   csak   őbenne   magában   lehet   hatékony:   őt   magát   kell   tanúsítanunk   (nem   saját   gondolatainkat róla). Tovább menve: ő maga akar tanúskodni – bennünk, köztünk és általunk – önmagáról és a Lélek által az Atyáról. Balatonkilitin   a   katolikus   plébániatemplom,   Ságváron   és   Nyimben   pedig   a   református   templomok   adtak   otthont   a közös alkalmakhoz, melyek így ökumenikus együttlétekké formálódtak a teremtés ünnepének hetében. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   teremtés hete dokumentum
fényképek
„Evezz a mélyre!” – hitoktatói továbbképzés a Kaposvári Püspökségen          2018.   november   3-án   hitoktatói   továbbképzést   tartottak   a   Kaposvári   Püspökségen. A   program   közös   szentmisével kezdődött,   melyet   Varga   László   megyéspüspök   mutatott   be.   „Sokkal   több   van   ránk   bízva,   mint   egy   tan,   nevezetesen a   hittan   átadása.   A   gyerekek,   a   szüleik   és   a   ránk   bízott   templomba   járók   is   mind-mind   Istent   keresik.   A   ránk   bízottak közül mindegyikőjük Isten képmása, az Ő szeretett gyermeke, s ugyan az a Szentlélek működik bennük. A   Szentlélek   arra   ösztönzi   az   embert,   hogy   keresse   Istent,   a   Szeretetet,   az   Igazságot.   A   küldetésünk,   hogy   Krisztust adjuk   a   ránk   bízottaknak.   Krisztust   adni   nem   elég   csak   tananyaggal.   Hozzá   kell   tenni   életünket,   saját   magunkat. Krisztus   után   vágyakoznak   a   ránk   bízott   hittanosok,   templomba   járók.   Küldetésünk,   hogy   megmutassuk   Krisztust ennek a világnak. ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   cikk
fényképek
Adventi gyertyagyújtás          A   decemberi   este   korán   sötétbe   burkolta   a   balatonkiliti   katolikus   templomot,   de   a   nyitott   ajtón   kiszűrődő   fény barátságosan    hívogatta    a    rendezvényre    igyekvőket.   A    Siófoki    Női    Kar    szervezésében    idén    hatodik    alkalommal kezdődött    el    az    adventi    várakozás    időszaka    ünnepélyesen.    Pontban    18    órakor    csengőszóra    bevonultak    a ministránsok   és   Máté   atya,   liturgikus   keretet   adva   az   est   programjának.   Hallgattuk   a   szent   szöveget,   majd   Bati   Zoltán karnagy   szólójával,   a   Siófoki   Női   Kar   énekével   felcsendült   a   Rorate…   kezdetű   zsoltár,   közben   felgyulladt   az   oltáron levő koszorú első gyertyájának lángja, majd következett az otthonról hozott adventi koszorúk megáldása. Tovább--> Kapcsolódó anyagok: ságvári fényképek,   kiliti fényképek,   plakát,   plakát,   Soós Ferencné beszámolója
fényképek
Kákics Együttes karácsonyi műsora             A    Kákics    zenekart    1997-ben    székesfehérvári    fiatalok    alapították.    A    kezdetben    önmaguk    szórakoztatására muzsikáló   fiúkat   gyarapodó,   lelkes   közönség   vette   körül,   amelynek   hatására   az   együttest   ma   már   rendszeresen koncertező   és   táncházazó   zenekarként   tarthatják   számon   a   magyar   népzene   kedvelői.     A   dalokat   általában   a   gyűjtési területükön   ismert   hangszerekkel   kísérik,   amelyek   között   előszeretettel   használnak   méltatlanul   háttérbe   szorult   régi magyar   paraszti   hangszereket   is.   A   pásztorok   bőrdudája,   a   dél-alföldi   tekerőlant,   a   citera,   a   moldvai   tilinka,   kaval   és sültü    vagy    a    hazánkban    élő    délszlávoktól    átvett    tambura    –    a    hagyomány    tiszteletét    szem    előtt    tartva    –    mind illeszkednek    abba    a    zenekar    által    képviselt    színes    kaleidoszkópba,    amelynek    alapját    a    hegedű,    brácsa,    bőgő együttes hangzása határozza meg. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   kakics.eu
fényképek