Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2019
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Ökumenikus Imahét 2019          A   2019.   évi   imahétre   tervezett   imarend   földünk   egy   távoli   helyén,   Indonéziában   született   meg,   és   onnan   indult   el világ   körüli   útjára,   hogy   testvérként   szólítsa   meg   a   világ   különböző   helyein,   a   más   és   más   körülmények   között   élő keresztényeket.    Mi,    magyarországi    keresztények    is    megszólítottak    lettünk    a    megjelölt    témák    és    a    kiválasztott igeszakaszok    alapján.    Így    ebben    az    évben    is    együtt    gondolkodhatunk    magyar    keresztényekként    azokról    a feladatokról    és    lehetőségekről,    amelyek    a    Szentlélek    irányításával    válnak    időszerűvé.    Sőt    biztatást    kapunk    a felismerés mellett a megvalósításra is.     Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   programfüzet
fényképek
IX. Katolikus bál Siófokon          2019.   február   9-én   újra   megrendezésre   került   hagyományos   egyházközségi   katolikus   bálunk,   ismét   a   siófoki Piroska    Csárdában.   Az    ünnepi    estet    Dr.    Gárdonyi    Máté    balatonkiliti    plébános    nyitotta    meg,    a    bál    házigazdája      Csötönyi   Anikó   iskolaigazgató   volt.   Az   élőzenét   a   Riviera   Cafe   zenekar   szolgáltatta.   Felléptek:   Horváth   Marci   és Szilágyi    Péter    zenészek,    Jónás    Tamás    bűvész.    Az    est    jótékonysági    bevételeit    a    siófoki    Magyar    Tenger Cserkészcsapat    támogatására    fordítjuk.    Köszönjük    minden    kedves    bálozónak,    hogy    jelenlétükkel    támogatták      egyházközségi céljainkat, köszönjük az adományozóknak a sok felajánlást és a szervezők áldozatos munkáját! Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   plakát,   weboldal,   Somogyi Hírlap cikk
fényképek
XXI. Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó          2019.   március   2-án    immáron   21.   alkalommal   került   megrendezésre   Balatonszemesen   Borza   Miklós   atya,   Nagy Attila   és   Nagyné   Tóth   Mónika   szervezésében   a   Balatonszemesi   Ifjúsági   Találkozó.   Az   egyházmegyéből   mintegy   450 gyermek,   fiatal   és   felnőtt   érkezett,   hogy   együtt   ünnepelje   az   Oltáriszentséget,   és   méltón   készüljön   lelkileg   a   nagyböjti időszakra.   A   délelőtti   tanítást   dr.   Fábry   Kornél,   a   Nemzetközi   Eucharisztikus   Kongresszus   főtitkára   tartotta,   aki   a 2020-ban   megrendezésre   kerülő   kongresszus   részleteiről,   eddig   megvalósult   és   ezután   következő   programjairól beszélt a hallgatóságnak. Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   plakát,   cikk
fényképek
Tavaszi hitoktatói továbbképzés Kaposváron          Március   23-án   hitoktatói   továbbképzést   tartottak    a   Kaposvári   Egyházmegyében. Az   alkalom   közös   szentmisével kezdődött,   melyet   Varga   László   megyéspüspök   celebrált.   Istennek   nem   tulajdonsága   az   irgalom   és   a   szeretet,   hanem Ő   maga   az   Irgalom   és   a   Szeretet.   Megfizethetetlen,   lefizethetetlen,   kiérdemelhetetlen   az   Ő   irgalma   és   szeretete. Abszolút   ingyen   van,   mint   a   napsütés   és   az   eső.   Ha   befolyásolhatnánk   cselekedeteinkkel,   akkor   Ő   csak   bálvány lenne,   akit   mi   találtunk   ki,   de   Ő   mindenek   fölött   áll   és   eközben   állandóan   velünk   van. A   továbbképzésen   Varga   László megyéspüspök    és    Zöldy    Pál    tartottak    előadást,    melyben    a    sajátos    nevelési    igényű    és    a    hátrányos    helyzetű gyermekek oktatásáról beszéltek. Tovább --> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   cikk
fényképek
Portréfilm dr. Gárdonyi Máté plébánosról             Dr.    Gárdonyi    Máté     Siófok-Balatonkiliti    plébánosa.   A    jó    kedélyű,    hívei    által    szeretett    és    nagyrabecsült    atya lelkipásztori    teendői    mellett    többek    között    tagja    a    Magyar    Történelmi    Társulatnak,    a    Pázmány    Péter    Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportjának, valamint a Collectanea Vaticana Hungariae szerkesztőbizottságának. 1970-ben    született    Vácott,    Az    esztergomi    Temesvári    Pelbárt    Ferences    Gimnáziumban    érettségizett    1988-ban. Felsőfokú    tanulmányait    a    Ferences    Hittudományi    Főiskolán    kezdte,    majd    1990-től    a    Pázmány    Péter    Katolikus Egyetem   Hittudományi   Karán   folytatta.   Itt   szerzett   teológus   diplomát.   1996-98   között   Rómában,   a   Pontificia   Università Gregoriana    Egyháztörténelem    Fakultásán    vett    részt    posztgraduális    képzésen,    ahol    egyháztörténeti    licenciátus fokozatot   szerzett.   1998-tól   Zselickislak,   2000-től   pedig   Siófok-Kiliti   plébánosaként   Somogy   megye   katolikus   egyházi történetére vonatkozó levéltári kutatásokat végzett, amelyek eredményeit tanulmányokban tette közzé. A portréfilm .
portréfilm
Kórházi kápolna átadása Siófokon          A   hit   és   gyógyulás    összefüggéseiről   beszélt   Simon   Kornél   professzor,   aki   szerint   az   idősek   valamint   a   betegek akárcsak   a   templomokban,   úgy   a   kórházakban   is   testi   gyógyulást   és   lelki   vigaszt   várnak. A   reményhez   kell   az   istenhit, ezért   van   szükség   kápolnára   egy   kórházban.   A   szentély   kialakításának   ötlete,   Nagy   Gábortól,   a   siófoki   kórház orvosigazgatójától   származik,   aki   a   helyi   egyházközségeket   is   megkereste   a   tervvel.   A   közösségek   többek   között bálokban   gyűjtöttek   adományokat   a   hívektől,   és   a   siófoki   önkormányzat   9   millió   forintos   támogatása   is   hozzájárult ahhoz,   hogy   elkészüljön   a   kápolna.   A   tervezést   és   a   kivitelezést   jó   szándékú   helyi   építészek   és   szakemberek támogatták, míg az oltárképként szolgáló gobelineket Sólyom Irén textilművész adományozta. Tovább --> Kapcsolódó anyagok:   fényképek, videó,   Somogyi Hírlap cikk, Kaposvári Egyházmegye cikk
videó
XIX. Katekumenátus Konferencia Mohácson             Tizenkilencedik    alkalommal    szervezték    meg    a    katekumenátuskonferenciát    május    6.    és    8.    között.    A katekumenátuskonferencia    idei    mottója    az    „Isten    munkatársai    vagyunk”    (1Kor    3,9)    szentírási    idézet    volt.    A rendezvény    egyik    célkitűzése    volt,    hogy    minél    több    szempont    szerint    megvilágítsa,    mennyire    fontos    a    felnőtt emberekre    való    odafigyelés    és    az,    hogy    Krisztushoz,    Egyházhoz    vezessük    őket.    A    Kaposvári    Egyházmegye képviseletében   Hágen   Edit   nővér,   Pisztora   Ferenc   diakónus   és   Hunyadi   László   hitoktató   vett   részt   a   három   napos hitéleti rendezvényen. Tovább a cikkre ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   napirend,   magyarkurir.hu cikk
fényképek
A pécsi Laudate vegyeskar Balatonkilitin             Húsvét    6.    vasárnapján    a    Ciszterci    Rend    Nagy    Lajos    Gimnáziumának    vegyeskara    látogatott    el    plébánia- templomunkba.   A   diákok   a   délelőtti   liturgiában   vettek   részt,   a   szentmise   állandó   és   változó   részeit   énekelték   egy-   és többszólamban.   A   vegyeskart   Havasi   Gábor   vezette.   A   Laudate   vegyeskart   1999-ben   alapította   Nagy   Ernő   tanár   úr. 10   év   alatt   az   együttes   Európában   is   sikereket   aratott. A   kórus   irányítását   és   a   benne   egyidejűleg   működő   Laudate   fiú kamarakórust 2009-ben Havasi Gábor vette át. A kórus létszáma: 58 fő Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   vegyeskar weblapja
fényépek
Egyházmegyei zsinat előkészítő fórumai             A   zsinat   aktualitását   adja,    hogy   Varga   László   megyéspüspök   az   elmúlt   évben   a   Kaposvári   Egyházmegye megalapításának   25.   évfordulója   alkalmából   hirdette   meg   az   Egyházmegyei   Zsinatot,   melynek   célja   vonzóvá   tenni   a Katolikus   Egyházat.   Szent   VI.   Pál   pápa   szerint   az   egyház   az   evangelizációért   van,   ez   pedig   csak   azáltal   valósulhat meg,   ha   sorsközösséget   vállal   azokkal,   akikhez   a   küldetés   szól.   Ezért   lett   a   zsinat   mottója   és   logója:   közösségben, vonzásban,   egységben.   2019.   május   30-án,   csütörtökön   18   órakor   a   Marcali   Plébánia   és   a   Keresztény   Értelmiségiek Szövetsége   (KÉSZ)   Marcali   Csoportja   meghívására   dr.   Gárdonyi   Máté   balatonkiliti   plébános,   teológiai   tanár   tartott előadást „A Kaposvári Egyházmegyei zsinat” címmel az X-ház nagytermében. Tovább --> Kapcsolódó   anyagok:   fényképek   a   marcali   fórumról,    fényképek   a   kaposvári   fórumról,    egyházmegyei   cikk,    a   zsinat dokumentumai, egyházmegyei hangfelvétel,   prezentáció
fényképek