Hitoktatás
Megkezdődött a hitoktatás Az   iskolai   tanév   kezdetével   párhuzamosan   elindult   a   hittan   oktatás   is.   Néhány   éve   a   tanórákba illesztve   helyet   kapott   az   oktatási   intézmények   termeiben   a   katolikus   hit-   és   erkölcstan   is. Istennek   hála,   szép   számmal   választják   diákjaink   és   szüleik   a   katolikus   hittant.   A   közoktatási rendszerben heti egy óraszámban fognak tanulni hitükről, Istenről az általános iskolások.
Hittankönyvek   A   könnyebb   tanulást   szolgálják   az   egyházunk   által   jóváhagyott   tankönyvek.   Az   egymásra épülő   tananyagok   logikai   sorrendben   követik   egymást:   1.o:      Isten   országának   alapjai,   2.o:   Is- ten   parancsai   és   az   Egyház   élete,   3-4.o:   Általános   szentségtan,   5-6.o:   Ószövetség,   7-8.o: Jézus Evangéliuma és erkölcstan.
Tanmenetek A   tanév   során   meghatározott   tanmenetek   alapján   haladunk,   így   megfelelő   ütemben   érjük   el a   kitűzött   célokat.   Különös   figyelmet   fordít   tanmenetünk   a   szentségekre   készülő   gyerekek vezetésére.   A   tanmenetben   felsorolt   témákat   természetesen   a   rendszeres   bibliafelolvasás és énektanulás alapozza meg.
Hittanórák, lelkiség, oktatás
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Imádság A   keresztény   ember   összeköti   életét   Istennel,   s   mint   minden   összekötött   élet,   dialógusok- ban   válik   szorosabbá. Az   imaélet   Istennel   számunkra   roppantul   fontos:   a   kapocs,   ami   életté teszi   vallásosságunkat.   A   gyermekek   őszinte   imái   Istennél   nagyon   értékesek,   ezért   hittan- óráinkat is próbáljuk mindig imádságos lelkületben tartani.
Szentmise Jézussal   való   találkozás   minden   Szentmise.   Az   utolsó   vacsorától   kezdve   tartja   Egyházunk ezt    a    szent    cselekményt.   A    valóságos    találkozásban    erőt    merítünk,    elmélyülünk,    hálát adunk,   békét   kötünk   és   együtt   élünk   Istennel,   Istenben.   Bátorítunk   minden   tanulót,   hogy rendszeresítse életében ezt a gyakorlatot.
Ének, zene A    liturgiát    kezdetektől    fogva    hűségesen    szolgálta    és    kiegészítette    az    egyházi    zene.   A szentmisén     különböző     imádságokat,     szövegeket     éneklünk     közösen,     melyek     még egységesebbé   teszik   a   szent   alkalmakat.   A   hitoktatás   során   a   tanulók   különböző,   Istent dicsérő énekeket is tanulnak.
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Gyereksarok Jézus   legtöbbször   példabeszédekben,   gazdag   képi   világgal   rendelkező   történetekben   adta át   Isten   országának   titkait   hallgatói   számára.   Fontosnak   tartjuk,   hogy   minden   korosztályhoz a   saját   nyelvezetén   juttassuk   el   az   evangélium   örömhírét.   A   kicsik   meséken,   színezőkön, rajzos feladatokon keresztül érthetik meg jobbana szeretet világát.
Bellarmin Bellarmin Tanmenetek Tanmenetek Imádságok Imádságok Szentmisenapló Szentmisenapló Zenesarok Zenesarok Gyereksarok Gyereksarok Órarend Órarend