Hitoktatás
Megkezdődött a hitoktatás Az iskolai tanév kezdetével párhuzamosan elindult a hittan oktatás is. Néhány éve a tanórákba illesztve helyet kapott az oktatási intézmények termeiben a katolikus hit- és erkölcstan is.  Istennek hála, szép számmal választják diákjaink és szüleik a katolikus hittant. A közoktatási rendszerben heti egy óraszámban fognak tanulni hitükről, Istenről az általános iskolások.
Hittankönyvek   A könnyebb tanulást szolgálják az egyházunk által jóváhagyott tankönyvek. Az egymásra  épülő tananyagok logikai sorrendben követik egymást: 1.o:  Isten országának alapjai, 2.o: Is-  ten parancsai és az Egyház élete, 3-4.o: Általános szentségtan, 5-6.o: Ószövetség, 7-8.o:  Jézus Evangéliuma és erkölcstan.
Tanmenetek A tanév során meghatározott tanmenetek alapján haladunk, így megfelelő ütemben érjük el  a kitűzött célokat. Különös figyelmet fordít tanmenetünk a szentségekre készülő gyerekek  vezetésére. A tanmenetben felsorolt témákat természetesen a rendszeres bibliafelolvasás  és énektanulás alapozza meg.
Hittanórák, lelkiség, oktatás
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Imádság A keresztény ember összeköti életét Istennel, s mint minden összekötött élet, dialógusok-  ban válik szorosabbá. Az imaélet Istennel számunkra roppantul fontos: a kapocs, ami életté teszi vallásosságunkat. A gyermekek őszinte imái Istennél nagyon értékesek, ezért hittan-  óráinkat is próbáljuk mindig imádságos lelkületben tartani.
Szentmise Jézussal való találkozás minden Szentmise. Az utolsó vacsorától kezdve tartja Egyházunk  ezt a szent cselekményt. A valóságos találkozásban erőt merítünk, elmélyülünk, hálát  adunk, békét kötünk és együtt élünk Istennel, Istenben. Bátorítunk minden tanulót, hogy  rendszeresítse életében ezt a gyakorlatot.
Ének, zene A liturgiát kezdetektől fogva hűségesen szolgálta és kiegészítette az egyházi zene. A  szentmisén különböző imádságokat, szövegeket éneklünk közösen, melyek még  egységesebbé teszik a szent alkalmakat. A hitoktatás során a tanulók különböző, Istent  dicsérő énekeket is tanulnak.
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Gyereksarok Jézus legtöbbször példabeszédekben, gazdag képi világgal rendelkező történetekben adta  át Isten országának titkait hallgatói számára. Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztályhoz a saját nyelvezetén juttassuk el az evangélium örömhírét. A kicsik meséken, színezőkön,  rajzos feladatokon keresztül érthetik meg jobbana szeretet világát.
Hitoktatás Tanmenetek Imádságok Szentmisenapló Zenesarok Gyereksarok Órarend
E-Napló
Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum