Közelmúlt eseményei
Zarándoklatok, közösségi alkalmak
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Ars Sacra Fesztivál Balatonkilitin - Liturgia és ikonkiállítás          2018.   szeptember   22-én   Siófok-Balatonkilitin   Zajácz   Gábor   görögkatolikus   atya   által   bemutatott   Szent   Liturgián vehettek   részt   a   hívek.   Gábor   atya   homíliájában   az   apostolok   hitét   emelte   ki,   akik   Jézus   szavára   mindenüket otthagyták. Mivel   ez   az   esemény   az   Ars   Sacra   Fesztivál   keretein   belül   lett   megrendezve,   így   a   Liturgia   után   a   jelenlévők   –   egy előadás   keretében   -   a   bizánci   hagyományokat   is   megismerhették,   a   hívek   felajánlásaiból   megszervezett   ikonkiállítást is megtekinthették. A szervező, Soós Ferencné beszámolóját itt olvashatják. ----> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   hd.gorogkatolikus.hu cikk,   gorkatpecs.hu cikk, Soós Ferencné beszámolója
fényképek
Teremtés Hete ökumenikus imaalkalmak          2018-ban   immár   a   tízedik   alkalommal    kerül   sor   a   Teremtés   Hetének   megünneplésére   Magyarországon.   A Teremtés   Hetére   készülő   ökumenikus Teremtésvédelmi   Munkacsoport   ezúttal   a   következő   bibliai   igehelyet   választotta az   ünnep   témájául:   „…   mert   ahol   ketten   vagy   hárman   összegyűlnek   az   én   nevemben,   ott   vagyok   közöttük…”   (Mt 18,20).   Krisztus   tanítványainak   feladata   ugyanis   a   tanúságtétel   az   élő   Úrról   –   minden   korban   és   minden   helyzetben. Ez   a   tanúság   azonban   csak   őbenne   magában   lehet   hatékony:   őt   magát   kell   tanúsítanunk   (nem   saját   gondolatainkat róla). Tovább menve: ő maga akar tanúskodni – bennünk, köztünk és általunk – önmagáról és a Lélek által az Atyáról. Balatonkilitin   a   katolikus   plébániatemplom,   Ságváron   és   Nyimben   pedig   a   református   templomok   adtak   otthont   a közös alkalmakhoz, melyek így ökumenikus együttlétekké formálódtak a teremtés ünnepének hetében. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   teremtés hete dokumentum
fényképek